Откриха претоварната станция за битови отпадъци край Гълъбово

STZAGORA.NET
*
С официална церемония днес бе открита претоварната станция за битови отпадъци край Гълъбово. Присъстваха д-р Петя Папазова – директор на РИОСВ Стара Загора, зам.-кметовете на гълъбовска община инж. Пламен Бараков и Димитър Василев, председателят на Общински съвет – Гълъбово г-жа Светла Боянчева, кметът на Раднево д-р Тенев, кметът на Гурково г-н Иванов, представители на Община Стара Загора и др.

След построяването на депо Ракитница ще се рекултивира старото общинско сметище и така на територията на община Гълъбово няма да има никакви битови отпадъци. Значително ще се намалят разходите на Общината, понеже в други условия и без депо транспорът би коствал 100 000 лева годишно. Претоварната станция край Гълъбово ще отвори и нови работни места, заяви Пламен Бараков преди заедно с д-р Папазова да прережат лентата и да открият обекта.

Петя Папазова поздрави ръководството и служителите на община Гълъбово за дейната работа и пожела безаварийна работа на обекта. Стойността на претоварната станция е 2 921 642 лева с ДДС. Изпълнител е консорциум „ДЗЗД–Гълъбово“.

Това е първият изграден обект от регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Цялата система ще се състои от депо „Ракитница“ и 3 претоварни станции – Гълъбово, Казанлък и Гурково. Претоварната станция за битови отпадъци в Гълъбово се намира на 2 км североизточно от града в посока Раднево. Тя ще обработва годишно над 5000 тона битови отпадъци на община Гълъбово. Там те ще се компресират в контейнери, които със специализиран автотранспорт (закупен по проекта) ще бъдат извозвани до регионалното депо край с. Ракитница.

Изградена е площадка на претоварната станция с рампа, отредено е място за шредиране и временно съхранение на едрогабаритни и зелени отпадъци, компактираща инсталация, кантар, трафопост, офиси. Специално за обекта са изградени още над 1 км път, над 2 км подземен кабелен електропровод 20 kV, водопровод 2 км. Претоварната станция разполага със собствена локална пречиствателна станция.

Претоварна станция за битови отпадъци край Гълъбово е част от Договор № DIR 5112122-С007 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“. Бенефициент по проекта е Община Стара Загора с партньори останалите 10 общини от областта, плюс Община Твърдица от област Сливен. Стойността на целия проект е 52 017 747,21 лв.
#

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн