ЕБВР отпусна безвъзмездно 2,3 милиона лева за енергийна ефективност в „Мини Марица-изток” ЕАД

STZAGORA.NET
*
Днес бяха подписани два договора за повишаване на енергийната ефективност в най-голямото дружество за открит въгледобив в страната. Проектът е финансиран от Международен фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй”.

Компенсиране на реактивната енергия и рехабилитация на промишленото осветление на минното оборудване в „Мини Марица-изток” ЕАД, България” е проект, който бе включен допълнително към Споразумение за безвъзмездна помощ от 2009 г. между Европейската банка за възстановяване и развитие и минното дружество и бе одобрен от Асамблеята на Донорите на Фонд „Козлодуй”’ на 14 юни 2013 г.

Проектът е на обща стойност 3,3 млн. лева и е разделен на два лота:

Лот А: Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за компенсиране на реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини Марица-изток” ЕАД, България;
Лот Б: Рехабилитация (проектиране, доставка и монтаж) на промишленото осветление чрез подмяна с LED осветители в „Мини Марица-изток” ЕАД, България.

За изпълнението на дейностите въгледобивното дружество ще получи безвъзмездно 70% от стойността на целия проект (равняващи се на 2,3 млн. лв), а останалите 30% са съфинансиране (990 хил. лв.).

След процедура, реализирана съгласно правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие, избраните фирми изпълнители са “SIEMENS” ЕООД, България – за проекта в частта му за компенсиране на реактивната мощност на тежкото минно оборудване, и “Етралукс”, Испания – за рехабилитацията на промишленото осветление чрез подмяна с LED.

Срокът за изпълнение на двата лота е една година и три месеца.

Компенсирането на реактивната мощност ще обхване 148 задвижващи станции, 10 роторни багера, 10 насипообразувателя, 8 претоварача и 4 верижни многокофови багера от типа Rs 710. Подмяната на промишлените осветители с обща инсталирана мощност 1200 kW с енергоефективни LED осветители ще обхване 156 задвижващи станции, 27 роторни багера, 12 насипообразувателя, 9 претоварача и 6 верижни многокофови багера от типа Rs 710.

Изпълнението на двата лота е от особено важно значение, тъй като след въвеждане на новата цена на електроенергията разходите за консумирана енергия на въгледобивното дружество се увеличиха с близо 1 млн. лв на месец. Разчетите са за намаляване на този разход до 7%. Опазване на околната среда и повишаване на безопасността на работните места са другите важни показатели, които мултиплицират ефективността на проекта.
#

сподели ме


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн