Персоналният идентификационен код (ПИК) дава достъп до още електронни услуги на НАП

STZAGORA.NET
*
Повишен интерес към получаването на ПИК регистрира Националната агенция по приходите. През трите летни месеца са издадени се над 1100 кода за достъп до електронните услуги на НАП от офисите в Стара Загора и Казанлък. Удобният за клиентите персонален идентификационен код (ПИК) се получава във всеки от офисите на НАП в страната.

Най-новите електронни услуги на Приходната агенция, достъпни с ПИК за физическите лица, са възможностите за:

* подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, както и уведомления за сключване, изменения или прекратяване на трудови договори;
* автоматизирано плащане на дължимите суми към държавата директно от справката за задълженията;
* подаване на осигурителна декларация образец 7 (задължително изисквана от безработни и неосигурени за здраве на друго основание и при възстановяване на здравноосигурителни права);
* подаване на декларация образец 5 (подавана от самоосигуряващи се лица, когато се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване);

От предоставяните електронни услуги на НАП притежателите на ПИК или електронен подпис могат да получат информация и за имената на лицето, изпратило към НАП данни за всички подадени документи по интернет.

Услугата „Справка за достъп до електронните услуги на НАП, обобщена” позволява на притежателите на ПИК и Е-подпис с пълен достъп до Е-услугите на НАП да проверят кой има право да подава данни към Агенцията и да прави справки от тяхно име, както и нивото на достъп на упълномощените лица. По този начин задълженото лице може да осъществява ефективно контрол и да предотврати злоупотреби с подаването на данни от негово име към НАП.

Издаването на ПИК е безплатна услуга, отнема няколко минути, а с него физическите лица могат да подават данъчни и осигурителни декларации, да следят данъчната си сметка за задължения и плащания, да проверяват осигурителния си доход и да ползват редица други електронни услуги.

Допълнителна информация за услугите с ПИК може да бъде получена от сайта на НАП www.nap.bg или на информационния телефон: 0700 18 700 на цената на градски разговор.
#

share button


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн