Обединеният бизнес в Стара Загора подновява протестните си действия срещу планираното повишение на цената на електроенергията

STZAGORA.NET
*

До представителите на старозагорския бизнес

 

Уважаеми госпожи и господа,


Протестните действия на обединения български бизнес, проведени на 26 юни 2015 г. срещу планираното повишение на цената на електроенергията, в които Стара Загора участва най-активно, както и усилията на национално представителни работодателски организации, заедно с редица браншови и други бизнес организации, не доведоха до желаните резултати. Поетите ангажименти от различни институции в страната не бяха спазени.

Затова в съответствие с оповестената обща Декларация на национално представителните работодателски организации от 23 юли 2015 г. (прилагаме декларацията) и набелязаните общи протестни действия на българския бизнес за изразяване на несъгласие с повишаване на ценовата добавка „ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВОТО” от 1 август 2015 г., настояване за провеждане на реални реформи в сектор енергетика и за запазване на работните места,

Ви призоваваме да се включите активно в следните общи прояви на бизнеса в Стара Загора:

1. Спиране на производствените процеси на вашите предприятия за един час от 11:00 до 12:00 ч на 29.07.2015 (сряда).

2. ПРОТЕСТНО ШЕСТВИЕ на 29.07.2015 г. на ръководители, работници и служители, работещи в предприятия от Стара Загора, като препоръчваме фирмено обозначаване на Вашето участие (с фирмено облекло, фирмено знаме или по друг начин и с плакати). Сборният пункт за проявата ще бъде в град Стара Загора бул. Патриарх Евтимий 50, пространството между магазин „Хоуммакс“ (бивш „Баумакс“) и „Хранинвест – ХМК“ АД. Протестното шествие ще започне от сборния пункт в 11.00 часа и ще завърши най-късно в 13,00 часа на същото място. Планираният маршрут на шествието е следният: пешеходен преход по булевард Патриарх Евтимий до бул. Цар Симеон Велики и по бул. Цар Симеон Велики до сградата на Областна администрация Стара Загора. След престой и митинг пред сградата на Областна администрация Стара Загора /със спиране на движението по ул. Иван Шишман/ с планирано времетраене около 15 минути, шествието ще се върне до сборния пункт по същия маршрут – на изток по бул. Цар Симеон Велики до булевард Патриарх Евтимий и по булевард Патриарх Евтимий до сборния пункт. Организаторите ще определят отговорници, които да следят за недопускане нарушения на обществения ред, спазване на безопасността на движението и законовите права и интереси на гражданите. За протестното шествие е уведомен по надлежния ред кмета на община Стара Загора.

С тези действия отново ще покажем непоколебимостта на бизнеса да защитава справедливите си искания, ще съдействаме за провеждане на реални и необратими реформи на сектор енергетика, непротивопоставяйки ни един срещу друг и срещу гражданите.

За по-добра координация на проявата Ви молим, с обратен имейл да заявите в коя от формите на протест ще участвате (желателно е и в двете), като дадете точното наименование на фирмата Ви, общия брой на работещите в нея и броя на предвидените участници в протестното шествие. Не е необходимо формално писмо.

Подобни прояви се предвиждат в много градове на България, като очакваме този път по-голяма масовост.

За организаторите:

Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата Стара Загора
Антон Андронов, регионален представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България и представител на Холдинг ЗАГОРА ООД
Славин Янакиев, изпълнителен директор на Прогрес АД
Иван Ленков, изп. директор на Стопанска камара – Стара Загора

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТНОСНО: ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНОВА ДОБАВКА „ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВОТО” ОТ 1 АВГУСТ 2015 Г.

Днес, 23 юли 2015 г., четирите национално представителни работодателски организации обсъдиха развитието на предложеното от КЕВР шоково увеличение на добавката „задължение към обществото” (ЗкО) в цената на тока и констатираха, че предприетите действия за спиране на това решение от страна на бизнеса не са довели до задоволителен резултат, въпреки ангажимента на правителството и на Народното събрание.

Тази седмица станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати защитават интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса, въпреки милиардни дефицити за преференциални производители и изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.! Нещо повече, нашите протести бяха използвани за запазване на дефицитите!

Окончателните промени в ЗЕ и в ЗЕВИ бяха силно редуцирани и, в резултат на това – двойното поскъпване на цената ЗкО ще се запази. Наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде нотифицирана от ЕК и дори тогава ще облекчи частично само големите предприятия. При запазване размера на всички останали компоненти, които формират предложения размер на ЗкО, крайната цена ще остане непоносимо висока. Не на последно място, тези промени отново се правят в условия на неспазване на законовото изискване за оценка на въздействието на нормативните актове, преди тяхното приемане.

В тази връзка национално представителните работодателски организации напомнят, че бяха поети ангажименти от изпълнителната и законодателна власт по следните основни искания:

• Запазване на сегашната цена на добавка „задължение към обществото” до пълното разкриване на резервите в електроенергетиката и причините за натрупаните дефицити;
• Незабавно приемане на пътна карта за преструктуриране на сектора и реформи за отстраняване на всички фактори, които водят до неефективно управление;
• Задълбочено обсъждане на резултатите от законодателните промени, както и на резултатите от разкритите нарушения и намалени разходи в сектора, и тяхното отразяване при определяне на новите ценови добавки за стопанските потребители.

Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на добавките. Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси. Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията.

Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото”, защото те ще доведат до загуби за българското общество!

Приканваме българския бизнес незабавно да предприеме нов национален протест на 29 юли 2015 г., от 11.00 часа! Но този път по начин, по който той да бъде осезаемо чут от управляващите.

Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Българска търговско-промишлена палата
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн