Новият районен прокурор на Стара Загора встъпи в длъжност

STZAGORA.NET
*
Прокурор Гриша Мавров, който бе избран преди дни от Висшия съдебен съвет единодушно за административен ръководител на Районната прокуратура в Стара Загора, встъпи официално в длъжност. На заседанието на ВСС неговата кандидатура бе подкрепена с 20 гласа “за” .

Мавров има над 15 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Той е работил като прокурор в районните прокуратури в Ямбол и Стара Загора. Прокурор Мавров е споделил пред членовете на ВСС, че натрупаният опит го е научил оптимално да организира и структурира своята работа и ръководи конкретни разследвания.

В концепцията си, представена на заседанието на Висшия съдебен съвет, Мавров е обявил своите приоритети като административен ръководител през следващите пет години. Те са свързани с повишаване качеството на работа и отстраняване на слабости при разследването, прецизността на прокурорската дейност и др. Според него трябва да бъдат провеждани обучения на прокурори, разследващи полицаи и следователи за повишаване на подготовката им, както и колегиуми за обсъждане на съдебната практика по наказателни дела.
#

share button


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн