За шеста година НАП Стара Загора пита бизнеса в региона, той отговаря с оценка 5

STZAGORA.NET
*
За шеста поредна година в офиса на НАП в Стара Загора се проведе проучване за качеството на обслужване. В него се включиха над 84 представители на малкия и среден бизнес: собственици на фирми, управители, счетоводители и упълномощени лица.

Основната цел на анкетата бе да проследи нивото на информираност на бизнеса, степента на удовлетвореност на клиентите от предоставените услуги, условията за обслужване, основните канали за получаване на информация, причините за срещнати затруднения, както и процента на потребителите на Е-услугите, предлагани от НАП. Дадена бе и възможност на бизнеса за предложения за подобряване на дейността на офиса за обслужване в Стара Загора.

“По конкретни 7 критерия анкетираните бяха помолени да оценят работата на служителите ни – съобщиха от НАП – Стара Загора. – Положително е, че над 30% от запитаните са изразили мнение и са предложили препоръки за подобряване на дейността ни. Клиентите ни все по-активно ползват Е-услугите на НАП, но биха се възползвали и от още такива. Притежателите на ПИК и Е-подпис са напълно удовлетворени от достъпа до данъчно-осигурителна информация, включваща задълженията им като физически и юридически лица, възможностите за подаване на документи към НАП по интернет и др. Качеството на работа на служителите ни е оценена със средна оценка 5 по критерии за качество, бързина, компетентност, учтивост, среда на обслужване и удобно работно време. Трудностите, които срещат анкетираните, се дължат най-често на честата промяна в законодателството и липсата на държавна подкрепа към малкия и среден бизнес. Клиентите ни все още срещат затруднения при разчитането на информацията, съдържаща се в данъчно-осигурителната им сметка, както и при попълването на някои документи.

Усилията, които полагаме за по-добри партньорски отношения с бизнеса и по-качественото обслужване на клиентите, дават резултат. Стремежът ни е да създадем условия за стимулиране на доброволното изпълнение на данъчните и осигурителни задължения от лицата, а ежедневният диалог с клиентите е подходът ни за подобряване на съвместната ни работа и повишаване на данъчната им култура” – добавят от НАП – Стара Загора.
#

сподели ме


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн