Автобусен превозвач пили нервите на пътници от Стара Загора с драстично неспазване на разписанието на курс до София

STZAGORA.NET
*
Автобусът на “Юнион Ивкони” за София, който трябваше да тръгне от Автогара Стара Загора в 10.00 часа днес, пристигна и замина с 1 час закъснение – в 11.00 ч., и провали плановете на бързащите за изпити, самолети и т.н. Който възнамерява да ползва тази линия, нека да има предвид, че подобно огромно закъснение е възможно да се повтори. Въпросният автобус идва от Слънчев бряг, а още в Бургас е имал 30 минути закъснение, казаха пътници, слезли в Стара Загора.

Най-неприятното е, че при очевидно непристигане на автобуса повече от половин час след времето, в което трябваше да е заминал оттук за София, на касата на Юнион-Ивкони отказаха да връщат парите на хората за закупените билети, за да се качат на другите два автобуса към столицата, които през това време заминаха от Автогарата.

Общите условия на превозвача съдържат следната неясна клауза:

* “За закъснение от графика по обективни причини, Юнион Ивкони ООД не носи отговорност”.
Нашият коментар: За закъснение след началото на пътуването – както и да е. Но в случай като този – когато автобусът просто не пристига на Автогара Стара Загора по разписанието си? Според нас тук е налице следващата разписана в Общите условия клауза:

* “При неосъществяване на пътуването по вина на Юнион Ивкони ООД, дружеството възстановява само стойността на неосъществената част от пътната отсечка.”

Нашият коментар: 1 час закъснение, откъдето и да го погледнем, си е неосъществяване на пътуването по “договора” за превоз между пътника и фирмата. Договор, закрепен със закупуването на билет, на който има посочен точен начален час на пътуването. Следователно превозвачът е длъжен да възстанови стойността на неосъщественото в този начален час пътуване – в случая по цялата пътна отсечка.

Естествено е по тази точка да има спор и разногласие между пътниците и превозвача. Точно тук е мястото да се намеси законодателят и да регламентира – колко минути след неспазването на разписанието пътуването следва да се счита за неосъществено? Ами ако автобусът закъснее не 1, а 5 часа, например? И тогава ли ще твърдят, че са изрядни и няма да връщат парите за билети? През това време пътникът какво следва да прави? Да чака до безкрайност ли? В днешния случай 25 минути след часа, в който автобусът вече трябваше да е заминал, бе оповестено по уредбата на Автогарата, че се движи с 30 минути закъснение. А както вече казахме, закъснението се оказа точно 60 минути (1 час).

Апропо, в Закона за автомобилните превози няма и дума за отговорност на превозвача при нарушение на разписанието. Казано е само следното:
* “Чл. 22. (1) (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2002 г.) Всички превозвачи по автобусни линии задължително използват автогарите и автоспирките по изпълнявания маршрут и спазват установеното разписание.”

Предоставяме този текст на вниманието на народните представители от Старозагорския избирателен район с предложение да подемат съответната законодателна инициатива за внасянето на необходимите промени в Закона за автомобилните превози, и по-специално в клаузите, регламентиращи отговорността на превозвача при драстично нарушение на пътното разписание.
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн