Области Стара Загора и Бургас – с почти равен дял в брутния вътрешен продукт на Югоизточния район на страната

STZAGORA.NET
*

Областният управител инж. Георги Ранов участва днес в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район, което се проведе в Сливен.
Първа точка от дневния ред бе обсъждането и одобряването на годишния доклад за изпълнение на регионалния план за развитие на Югоизточния район за 2014 г.

Докладът посочва, че делът на Старозагорска област в общия вътрешен продукт на района е почти равен с този на Бургаска. За Старозагорска той е 39.5% от целия БВП на ЮИР, а за Бургаска – 39.7%. Стойността на сключените договори със средства по оперативните програми и съфинансиране от европейски фондове към 4 май 2015 г. е най-висока в Бургаска област. На второ място е Старозагорска област със сключени договори за 497 844 лв.

Старозагорска област се нарежда веднага след Бургас и по показатели като демографски ръст, трудова заетост, образование, здравеопазване и социално включване.

По всяка от поставените цели в Регионалния план за развитие бе отчетен напредък предвид високата усвояемост на европейски средства в района. Най-съществените положителни промени са свързани с подобряване на транспортната, техническата и бизнес инфраструктура, подобряване на туристическите атракции и обновление на градската среда.

Представител на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони отчете напредъка по усвояването на програмата за периода 2007-2013 г. и запозна участниците с възможностите за кандидатстване по новата програма. Общият бюджет на Програмата за периода 2014-2020 г. е 2 917 848 203 евро.

На срещата бе представена и целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, планинските и полупланински слаборазвити райони.

Присъстващите обсъдиха също предложения и допълнения на Закона за регионалното развитие.
#svz

социално споделяне


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн