RF машини с радиочестота, кавитация и вакуум за отслабване, HIFU машини с високоинтензивен фокусиран ултразвук

Внос и доставка на място, монтаж и обучение
*
Ако имате салон за красота и се нуждаете от висококачествени машини с радиочестота (RF), кавитация и вакуум, както и последното поколение HIFU машини с високоинтензивен фокусиран ултразвук, ние Ви предлагаме техния внос, доставка, монтаж с обучение и гаранционно поддържане.

След детайлно проучване на актуалните предложения от страна на многобройните производители се спряхме на най-съвременните и най-надеждни машини, които предлагаме на Вашето внимание.

Цените са достъпни, доставката се извършва в рамките на 10 дни, опаковката е със здрави алуминиеви контейнери.

Внесените досега машини доказват наистина високото си качество. Те са магнит за клиенти и рязко ще увеличат потока на посетители във Вашия салон.

1. Машина за отслабване Slim_and_Beauty 01
*

*

Slim_and_Beauty 01 е висококачествена многофункционална машина, която ще покрие по-голямата част от нуждите на Вашите клиенти от процедури за отслабване, премахване на целулита, моделиране на лицевия контур, премахване на бръчките и подмладяване на кожата.

Slim_and_Beauty 01 е със 7 накрайника:
* Мощна кавитация с честота 40 килохерца, 50 вата на кв.см
* Мощен вакуум 400 Кра с японска вакуум-помпа, обединен с 4-полярна радиочестота
* Вакуум ролер
* 6-полярна радиочестота за тяло
* 3-полярна радиочестота за лице
* 2-полярна радиочестота за лице с два сменяеми върха – малък и голям
* Био микроток  за стимулиране на лимфния дренаж

Екранът е цветен тъчскрийн с диаметър 8,4 инча.

Цена: 9480 лв.
За допълнителна информация и поръчки: тел. 0888 88 4305, Добрев

Гаранция:

* 1 година пълна гаранция; поддръжка след това през целия период на използване.
* В рамките на 1-годишната гаранция при дефект на накрайник или друг асесоар, повреденият детайл се заменя с нов.
* В рамките на първия месец, ако се случи голяма повреда, машината се заменя с нова без допълнителни такси.
* След изтичане на едногодишната пълна гаранция, ако се наложи подмяна на детайл, се заплаща само неговата стойност, без сервизна такса.
* Изпращането и получаването по куриер до и от сервиза са за сметка на продавача в периода на едногодишната гаранция.
* Продавачът не носи отговорност за повреди, причинени от купувача или в резултат на токов удар в ел.мрежата на купувача.

* * *

2. HIFU машина Slim_and_Beauty 02

Нов етап в моделирането на лицевия контур и премахването на бръчките!

Посредством високоинтензивен фокусиран ултразвук (HIFU) Slim_and_Beauty 02 създава нов колаген и възвръща жизнеността на еластиновите нишки в недостиганото доскоро с друга апаратура ниво на повърхностната мускулно-апоневротична система (SMAS), на която досега можеше да се въздейства само със средствата на пластичната хирургия.

Как си представяте най-добрата към днешния ден машина с високоинтензивен фокусиран ултразвук (HIFU)?

Истинската HIFU машина:

* подрежда точките (бодовете) в права линия. Некачествената и евтина машина не може това;
* Точките са с еднаква големина. При некачествената не са такива;
* Линии: от 5 до 25. В лошия вариант са от 1 до 10;
* Без болка при процедурата. При некачествените модели има болка;
* Без зачервена кожа. Некачествената машина предизвиква зачервяване.
* При тестване върху пластмаса истинската HIFU машина прави акуратни точки. Пластмасата около точките не е стопена:

*
Неистинската HIFU машина прави нееднакви точки, с разтопяване на пластмасата около тях.
*
Price: 15 890 BGN
Цена:
15 890 лв.
За допълнителна информация и поръчки: тел. 0888 88 4305, Добрев
Additional information and ordering: Phone +359 888 88 4305, Mr. Dobrev  

Гаранция:

* 1 година пълна гаранция; поддръжка след това през целия период на използване.
* В рамките на 1-годишната гаранция при дефект на накрайник или друг асесоар, повреденият детайл се заменя с нов.
* В рамките на първия месец, ако се случи голяма повреда, машината се заменя с нова без допълнителни такси.
* След изтичане на едногодишната пълна гаранция, ако се наложи подмяна на детайл, се заплаща само неговата стойност, без сервизна такса.
* Изпращането и получаването по куриер до и от сервиза са за сметка на продавача в периода на едногодишната гаранция.
* Продавачът не носи отговорност за повреди, причинени от купувача или в резултат на токов удар в ел.мрежата на купувача.

* * *

3. Канално оптимизирана радиочестотна и вакуум машина по израелска технология Slim_and_Beauty 03
Channeling Optimized RF machine Slim_and_Beauty 03

I. Introduction of Channeling Optimized RF machine
I. Въведение


1.) Technology
Use the most advanced MORVS ( Multi-channel Optimized RF and Vacuum Suction Technology)

Advantage of Muti-channel Optimized RF and Vacuum Suction Technology
Channeling Optimized RF energy features three distinct RF frequency channels (0.8 MHz, 1.7 MHz and 2.45 MHz) and an additional 4th dimension, multi-channel mode, that employs all three RF frequency.
The multiple RF frequencies provide optimized clinical results through superior treatment control, precision targeting, and broader dermal penetration.
RF power targets cellulite pockets on various areas of the body, from thicker skin zones to more sensitive areas as well encourages production of Collagen and Elastin.
The integrated vacuum therapy feature works with the RF power to increase blood flow, lymphatic drainage, stimulate the metabolism to shrink fat chambers and break collagen cross links.
Innovative, built-in cooling system ensures treatments are safe with minimal discomfort.
Enables the effective treatment of lax, sagging skin and stretch marks.

1.) Технология

Използва се най-модерната MORVS-технология, разработка на Израел (MORVS = многоканална оптимизирана радиочестотна и вакуумна технология).

Канално оптимизираната RF енергия се насочва по три различни радиочестотни канала (0.8 мегахерца, 1.7 МХц и 2.45 МХц), както и по едно допълнително, четвърто многоканално излъчване, което използва всичките три радиочестоти.

Няколкото различни радиочестоти осигуряват оптимални резултати чрез изключително добър контрол на въздействието, прецизно насочване към целевите зони и по-добро проникване през кожата.

Радиочестотите въздействат върху целулитните джобове в различните зони на тялото – от по-плътните до най-чувствителните, като същевременно ускоряват производството на колаген и еластин.

Интегрираната вакуумна терапия работи заедно с радиочестотите и по този начин подобрява кръвопотока и лимфния дренаж, стимулира метаболизма към свиване на мастните клетки и уплътняване на колагеновите влакна.

Иновативната вградена охлаждаща система осигурява сигурна процедура с минимален дискомфорт.

В резултат се получава ефективно въздействие върху отпуснатата и провиснала кожа, както и върху стриите.

2.) Function
Skin tightening & lifting
perfect body & face contouring
wrinkle removal
eliminate cellulite
remove stretch marks

2.) Функции
Стягане и повдигане на кожата
Перфектни контури на тялото и лицето
Премахване на бръчките
Елиминиране на целулита
Премахване на стриите

3.) Advantages
No pain, no surgical, no injections,no side-effect,
easy to operate, safe and high efficient,
visible and immediate results,
long-term lasting results.

3.) Предимства
Без болка, без хирургична намеса и инжекции, без странични ефекти;
Лесна работа с машината, сигурност и висока ефективност;
Видими и непосредствени резултати;
Дългосрочно запазване на постигнатите резултати.

4.) Technical parameters:
Screen 10.4 inch color touch display
Handle tips 3 pcs
Treatment mode 4 modes
Radio Frequency 0.8 MHz, 1.7 MHz, 2.45 MHz

RF Intesity
BC handle: Max 60 W
FC handle: Max 30 W
ST handle: Max 120 J/cm2
Vacuum Suction: 700 mBar
Cooling: Wind Cooling
Machine size: 61cm/80cm/130cm

4.) Технически параметри:

Екран: 10.4-инчов цветен тъчскрийн
Накрайници: 3 броя
Начини на обработка: 4 вида
Радиочестоти: 0.8 MХц, 1.7 MХц, 2.45 MХц

RF интензитет (интензитет на радиочестотното излъчване):
ВС накрайник: до 60 вата
FC накрайник: до 30 вата
ST накрайник: до 120 джаула на квадратен сантиметър
Вакуум: 700 милибара
Охлаждане: с въздушен поток
Размери на машината: 61/80/130 см ширина, дълбочина и височина

II. Operation Interface
II. Работен интерфейс

1. Choose Working Head according to treatment areas

2. Setting Operation Mode, in order:
ST Working Head: Mode 1, Mode 2, Mode 3.
BC and FC Working Head: Mode 4, Mode 1, Mode 2, Mode 3.

3. Choose pulse mode
Single pulse – Each “press button” is once RF energy emitting. During operation, need press button repeatedly.
Continuous – When pressing button, RF energy can emit continuously, mainly used in moving operation mode.

4. Setting RF Intensity

5. Setting Vacuum Intensity

1. Избира се работен накрайник съобразно зоната на обработка

2. Избира се начинът на третиране в следния ред:

* ST работна глава: Mode 1, Mode 2, Mode 3.
* BC и FC работни глави: Mode 4, Mode 1, Mode 2, Mode 3.

3. Избира се видът на импулсите:
Единичен импулс – всяко натискане на бутона предизвиква еднократно излъчване на радиочестота. По време на процедурата е нужно последователно натискане на бутона.
Непрекъсната работа – при натискане на бутона радиочестотата се излъчва непрекъснато. Използва се с движение на накрайника по тялото.

4. Избира се интензивността на радиочестотата.

5. Избира се силата на вакуума.

III. Treatment Applicators
III. Работни накрайници

B-Contour applicator (BC) utilizes RF and vacuum.
Used for cellulite reduction in large areas such as the thighs, buttocks, arms and abdomen.

F-Contour applicator (FC) utilizes RF and vacuum.
Used for cellulite reduction of localized fatty deposits in small and sensitive areas such as the chin, neck, inner thighs and under arm.

Skin Tightening applicator (ST) utilizes RF energy & integrated skin cooling mechanism.
Used to treat lax, sagging skin on the face and body.

B-контур накрайникът (BC) използва радиочестота и вакуум.
Използва се за редукция на целулита в по-обширните зони на тялото като бедра, хълбоци, корем и ръце.

F-контур накрайникът (FC) също използва радиочестота и вакуум.
Използва се за редуциране на целулита, натрупан в локални мастни депа по малките и чувствителни зони като брадичка, шия, вътрешна част на бедрата и подмишниците.

Накрайникът за стягане на кожата (ST) използва радиочестота и вграден механизъм за охлаждане на кожата.
Използва се за въздействие върху отпуснатата и провиснала кожа по тялото и лицето.

IV. Treatment method
IV. Метод на третиране
1. Face — Use ST Working Head, 15-day interval
A: Treatment area as shown in the right picture.
(Treatment area includes the triangle below the chin and the jaw line).

B: Treatment pattern
At first, it is performed in RF Mode 1 for 15 minutes ( adipose tissue)
then, use RF Mode 2 for 5 minutes (dermis layer)
at last, use RF Mode 3 for 5 minutes( stimulate fibroblast regeneration)

C: Treat in the direction of lymph mode, working from the mid chin out towards the ear. (as shown in below picture)

1. Лице — използва се ST-накрайникът на интервали от по 15 дни

А: Зоната на обработка е показана на снимката вдясно
(Зоната на обработка включва триъгълника под брадичката и линията на челюстта).

В: Шаблони за движенията при третиране
Най-напред се избира RF Mode 1 за 15 минути (мастни тъкани)
След това се използва RF Mode 2 за 5 минути (дермален слой)
И накрая се използва RF Mode 3 за 5 минути (стимулиране на регенерацията на фибробласти)

С: Третира се в направление на лимфния поток, като се работи от средата на брадичката в посока към ухото (както е показано на илюстрациите).

2. Abdomen — Use BC Working head, 7-day interval

A: Treatment area as shown in below pictures.
If patient belly is small area, could do overall treatment.
If belly area is big, please divide the treatments into two parts, left side and right side.

B: Treatment Pattern
At first, preheat adipose tissue for 10 minuter or longer time by using RF
Mode 4. Adjust RF intensity and Vacuum intensity from low to high
according to patient’s feeling, use the highest energy that patient could
accept. Following the arrow direction for repeating operation for 10 minutes
making the skin temperature at 38-42 degrees C. (as shown in right picture).

Note: Please observe the temperature of previously
treated skin every 10 seconds.

Then, use the same process as Mode 4 to do in RF Mode 1 for 10 minutes (eliminate cellulite).

At last, use RF Mode 2 for 5 minutes and RF Mode 3 for 5 minutes, for
a total of 10 minutes. (stimulate fibroblast regeneration).
Use clockwise circular pattern as shown in 4-th picture below.

2. Корем — Използва се ВС работният накрайник на интервал от 7 дни

А: Зоната на обработка е показана на снимката.
Ако коремът на пациента е малък по площ, може да се прави обща обработка
Ако коремната площ е голяма, обработката се разделя на две половини – лява и дясна страна

В: Шаблони за движение при третиране
В началото се затоплят мастните тъкани за 10 или повече минути, като се използва RF Mode 4. Задава се интензитетът на радиочестотата и силата на вакуума според усещанията и търпимостта на пациента, като се използват най-високите нива до границата на поносимост. Следвайте посоките на стрелките за повтарящи се движения при третирането за 10 минути, като температурата на кожата трябва да стане 38-42 градуса (както е показано на изображението).

Бележка: моля проверявайте температурата на обработената кожа на всеки 10 секунди с дистанционен термометър.

След това се прави същата обработка за 10 минути, но вече с различна радиочестота – RF Mode 1, за елиминиране на целулита.

И накрая се използва RF Mode 2 за 5 минути и RF Mode 3 за 5 минути, общо 10 минути, за стимулиране на регенерацията на фибробластите.
Използвайте кръгови движения на накрайника, както е показано на изображението.

3. Thigh and arm — Use BC and FC Working Head, 7-day interval
At first, preheat adipose tissue for 5 minuter by using RF Mode 4. Following the arrow direction in below pictures.

Then, following the arrow direction in above pictures, use Mode 1 for 10 minutes.(eliminate cellulite)

At last, use Mode 2 for 2 minutes and Mode 3 for 2 minutes, for total of 4
minutes, following the arrow direction in below picture. (stimulate fibroblast regeneration)

 

3. Бедра и ръце — Използват се ВС и FC накрайниците на интервал от 7 дни

Най-напред се затоплят мастните тъкани за 5 минути чрез използването на RF Mode 4. Следвайте посоките на стрелките, показани на следващите изображения.

След това, също по посока на стрелките, се използва Mode 1 за 10 минути (елиминира целулита).

И накрая се използва Mode 2 за 2 минути и Mode 3 за 2 минути, общо 4 минути, като се следват посоките на стрелките на следващите изображения (стимулиране на регенерацията на фибробластите):


*  *  *

Price: 15 790 BGN
Цена:
15 790 лв.

За допълнителна информация и поръчки: тел. 0888 88 4305, Добрев
Additional information and ordering: Phone +359 888 88 4305, Mr. Dobrev 

Гаранция:

* 1 година пълна гаранция; поддръжка след това през целия период на използване.
* В рамките на 1-годишната гаранция при дефект на накрайник или друг асесоар, повреденият детайл се заменя с нов.
* В рамките на първия месец, ако се случи голяма повреда, машината се заменя с нова без допълнителни такси.
* След изтичане на едногодишната пълна гаранция, ако се наложи подмяна на детайл, се заплаща само неговата стойност, без сервизна такса.
* Изпращането и получаването по куриер до и от сервиза са за сметка на продавача в периода на едногодишната гаранция.
* Продавачът не носи отговорност за повреди, причинени от купувача или в резултат на токов удар в ел.мрежата на купувача.
#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн