Подайте данъчната си декларация с ПИК и платете по-малко данък

STZAGORA.NET
Над 230 са издадените пресонални идентификационни кода (ПИК) след първите 5 работни дни на данъчната кампания за 2015 г. в офисите на НАП в Стара Загора и Казанлък. Припомняме, че новата е-услуга «Подаване на декларации, документи и данни» с ПИК е активна за всички физически лица, независимо от датата, на която те са получили своя персонален код за достъп. Подаването на годишната данъчна декларация за доходите с ПИК или е-подпис е възможността клиентите, които имат данък за довнасяне да спестят 5% от него. От тази година, за да платят по-малко данък общ доход, лицата трябва да изпратят своята данъчна декларация по интернет (по един от двата горепосочени начина) до 31 март 2015 г.

С ПИК клиентите на приходната агенция имат достъп до справка за месечните вноски по избрания от тях пенсионен фонд, могат и да подадат заявление за издаването на документ, например удостоверение за наличие или липса на задължения, копие на данъчна декларация и др. Чрез него лицата могат да проследят движението по данъчно-осигурителната си сметка, размера на дохода върху който са осигурени, да проверят дали информацията от трудовия им договор съответства на същата декларирана от работодателя им и други.

Всеки клиент проявил интерес към услугата, може да получи своя ПИК, като посети офис на НАП по постоянен адрес и подаде заявление по образец. Издаването му е безплатна услуга, както всички останали предлагани от Националната агенция за приходите, и се получава в 7 дневен срок от подаване на заявлението, лично от лицето или с нотариално заверено пълномощно. Удостоверението за ПИК съдържа комбинация от 12 символа и позволява достъп до част от E-услугите на НАП, за които не се изисква електронен подпис. Отказ от някои от предоставяните услуги с ПИК може да бъде направен и през кол центъра на НАП на 0 700 18 700.

Повече информация за услугите предоставяни от НАП може да бъде получена на телефон: 0700 18 700, на цената на градски разговор и от интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн