НСИ: 2/3 от предприятията в Старозагорска област с печалба за 2013 г., произведената продукция намалява спрямо 2012

STZAGORA.NEТ
По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2013 г. са представили общо 14 427 нефинансови предприятия от област Стара Загора, в които работят общо 94 321 заети лица. Най-голяма е групата на микропредприятията, с персонал до 9 заети – 13 263. Броят на малките предприятия (10-49 заети) е 956, а на средните (50-249 заети) е 174. Големите предприятия с над 250 заети са 34.

Произведената продукция в област Стара Загора през 2013 г. възлиза на 5 530 млн. лв., като е отчетен спад от 5.6% спрямо 2012 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където е създадена 33.6% от произведената продукция.

През 2013 година активните предприятия в област Стара Загора са реализирали приходи от дейността си в размер на 8 714 млн. лева. Отчетен е спад от 4.9% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 8 214 млн. лв., което е с 5.2% по-малко в сравнение с 2012 година.

Нетните приходи от продажби в област Стара Загора достигат 8 019 млн. лв., като намаляват с 6.0% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 47.3%, а предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и от сектор „Строителство“ съответно 36.5 и 5.2%.

През 2013 година 66.1% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 19.2% със загуба и 14.7% с нулев резултат.

Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Стара Загора – 8682 или 60.2%, и в община Казанлък – 3006 или 20.8%. В община Николаево развиват дейност 78 предприятия или 0.5% от общия брой за областта.
#

spodelime


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн