Представиха възможностите за културно-исторически туризъм и потенциала на Стара Загора

STZAGORA.NET
В периода 27-29 октомври в Казанлък под мотото „Сътрудничеството между обществения и частния сектор – платформа за устойчиво туристическо развитие” бе проведена Втората работна среща между бизнеса и местната власт, инициирана от Асоциацията на Българските туроператори и туристически агенти (АБТТА). Още със своето първо издание през 2013 г. форумът бе признат като иновативна и ефективна формула за разширяване диалога между основните групи участници на туристическия пазар: общините – основен фактор за изграждане на висококачествен и конкурентоспособен регионален туристически продукт, туроператорите, осигуряващи неговата пазарна реализация и образователните институции, създаващи бъдещите професионалисти за туристическата индустрия.

В срещата участваха професионалисти от 16 общини, 24 туроператорски фирми, преподаватели и студенти от Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, Нов български университет – София и Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък.

Проведоха се многобройни дискусии за ролята и отговорностите на държавата, местната власт, бизнеса и науката за изграждане на висококачествен и конкурентоспособен национален туристически продукт. Деловата програма беше обособена в няколко модула. В панел „Споделена отговорност“, туроператори и представители на общините обсъдиха възможностите за повишаване ефективността на своите професионални взаимодействия. В работни модули „Конкурентност, основана на знания” участниците в срещата се запознаха с възможностите за развитие на туризма под формата на презентации на общините. В последващ практически семинар – workshop, представителите на общинските администрации дискутираха със заинтересования бизнес условията на сътрудничество и представиха подробна информация за туристически обекти, природни забележителности, места за настаняване и хранене на територията на своята дестинация.

Възможностите за културно-исторически туризъм и потенциала на Стара Загора като туристическа дестинация бяха представени от Калина Матева, главен експерт в отдел „Култура и туризъм” към община Стара Загора, и Живко Симитев – „Връзки с обществеността” към Регионален исторически музей – Стара Загора.

Припомняме, че по време на 14-тата си годишна среща, проведена в рамките на информационното пътуване, организирано от Община Стара Загора за представяне на туристическия потенциал на града, Асоциацията обяви Община Стара Загора за предпочитана дестинация на членовете на АБТТА за м. октомври 2014 г. Това бе съобщено от Председателя на АББТА Байко Байков, в писмо до Кмета Живко Тодоров, като израз на дълбоко уважение към политиката за насърчаване на туристическото предлагане, провеждана в община Стара Загора.
#jtdv
gerb

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн