ПГ АБВ предлага Етичен кодекс и акценти в Правилника за работа на Народното събрание

STZAGORA.NET
Депутатите да подпишат Етичен кодекс и да отпадне имунитетът им – това са част от предложенията на ПГ АБВ за изработване на Правилник за организацията и дейността на НС

Народните представители в 43-то Народно събрание да подпишат Етичен кодекс, който да е неразделна част от правилника на парламента и контрол върху който да се осъществява от Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, както и да отпадне имунитетът на депутатите. Това са част от предложенията на ПГ АБВ за изработване на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Предложенията на АБВ се отнасят до три отделни глави в правилника – комисиите на НС, сесиите и заседанията на НС и народните представители.

Сред част от проекта в главата от правилника на НС, която се отнася до парламентарните комисии, ПГ АБВ предлага Комисията по труда и социалната политика да бъде променена в Комисия по труда, социална политика и демографски въпроси; да бъдат обединени Комисията по отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред; Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения да се промени на Комисия за защита на потребителите; ограничаване на монополите и взаимодействие с гражданските организации и движения. ПГ АБВ предлага също да бъде създадена Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, на мястото на двете ресорни комисии и да се обособи самостоятелна Комисия по вероизповеданията, ако има необходимост от такава, да се добави и създаде нова Комисия по бюджетен контрол и към дейността й да се добави „Комисията за бюджетен контрол разглежда докладите на Сметната палата и може да иска информация за изпълнението на направените от сметната палата препоръки.“ В проекта си ПГ АБВ предлага също да се даде възможност на народните представители да участват в три постоянни комисии /сегашният правилник позволява участие в две комисии/, както и да останат закрити заседанията само на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на СРС и достъпа до данните по ЗЕС.

В главата от правилника, която се отнася до сесиите и заседанията на парламента, част от предложенията на ПГ АБВ са заседанията да се излъчват и от парламентарен телевизионен канал, а сигналът да се предоставя за свободно и безплатно ползване. Сред предложенията е времето за обсъждане на точки от дневния ред да се промени на 10/20 минути /регламентът сега предвижда обсъждане не по-малко от 15 и не повече от 30 минути/, народният представител има право на обяснение на своя отрицателен вот в края на пленарното заседание /чл. 56(2)/. В частта, която се отнася до гласуването на народните представители, АБВ предлага то да става в специален блок от парламентарно време, например в 11:30 часа, като се отделя от обсъжданията по същество, както и присъствието на всички народни представители по време на гласуването да е задължително.

В главата от правилника, която се отнася до народните представители, ПГ АБВ предлага освен всички депутати да подпишат Етичен кодекс, но да бъдат задължени да обявят на страницата си в интернет информация за графика на срещите си с избиратели, своите изказвания, заявени позиции, предложения и становища по законопроекти, както и имената на сътрудниците, телефон и адрес на електронна поща за връзка. Сред предложенията на АБВ е и да отпадне имунитетът на народните представители.
#

сподели ме


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн