Визитки на кандидатите за народни представители на ПП ГЕРБ, 27-ми Старозагорски многомандатен избирателен район

STZAGORA.NET
1. Лиляна Павлова Николова
Родена e в София. Доктор по икономика, магистър по „Публична администрация и европейска интеграция” от ВСУ “Черноризец Храбър”, бакалавър по „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство, София.

През 2002 г. започва работа като експерт в Министерство на финансите, в дирекция „Национален фонд”, а от април 2002 г. до август 2009 г. е началник на отдел в дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите.

От август 2009 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, отговарящ за европейските фондове и програми. В този период е и ръководител на Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 и на програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество и национален координатор за участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

От септември 2011 г. е министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството на Бойко Борисов – пост, който заема до края на неговия мандат през 2013 г.
Народен представител в 42-рото Народно събрание.

2. Пламен Веселинов Йорданов
На 33 г. от Стара Загора.
Завършил е УНСС, гр. София – специалност „Финанси”.

Бил е общински съветник, председател на постоянната комисия по бюджет и финанси и ръководител на групата общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Стара Загора. Избран за народен представител в 42-рото Народно събрание.
Общински организационен секретар на ПП ГЕРБ в Стара Загора.

3. Нено Христов Влайков
Роден е през 1949 г. в село Горно Сахране, община Павел баня.
Завършил е Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски” – Долна Митрополия и Военна академия „Г. С. Раковски”, София. Военен летец-щурман, инженер по радиоелектронна техника.
Учредител и организационен секретар на ПП ГЕРБ в гр. Казанлък. Зам.-председател на Общински съвет – Казанлък.

4. Д-р Кирил Добрев Добрев
Роден през 1960 г. в Стара Загора. Завършва „Медицина” във ВМИ Пловдив. Специалист по анестезиология и интензивна медицина.

От март 2010 г. до юни 2011 г. е Изпълнителен директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение в Стара Загора. От юни 2011 г. до април 2012 г. е замeстник министър на здравеопазването.
От 1991 г. е главен асистент в Медицински Факултет при Тракийски Университет, в катедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина.

Народен представител от ПП ГЕРБ в 42-рото Народно събрание.

5. Маноил Минчев Манев
На 45 г. от Стара Загора.
Завършил е Академията на МВР в София, специалност „Защита на националната сигурност”. Директор на Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец” в Стара Загора.

Общински съветник, председател на постоянната комисия по „Спорт и младежки дейности” и член на комисията по „Законност и обществен ред” в Общински съвет – Стара Загора.

6. Нели Иванова Калнева-Митева
Родена в с. Шаново, община Мъглиж.

Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство. Притежава свидетелство за учителска правоспособност от Техническия университет в Габрово. Народен представител от ПП ГЕРБ в 41-то Народно събрание. Заместник-директор по административно-стопанската дейност в Търговска Гимназия „Княз Симеон Търновски” в Стара Загора.

7. Димитър Атанасов Драчев
На 44 години от гр. Гурково. Завършил е специалност „Съобщителна техника“ в Институт по съобщенията, гр. София. Преминал стратегически курс „Изпълнение на задълженията на ръководни длъжности в системата за националната сигурност и отбраната“ във Военна академия „Г. С. Раковски”, София.

Зам.-областен управител на Област Стара Загора от 2010 до 2013 година, за кратко Вр.и.д Областен управител на Област Стара Загора.

8. Пламен Тенев Русев
На 49 г. от Стара Загора.

Магистър по „Изчислителна техника” от Техническия университет в София и по „Счетоводство и контрол” от УНСС. Доктор на науките.

Управлява група компании, работещи в областта на туризма, строителството и химическата промишленост.
Член на Управителния съвет на Търговско-промишлената палата. Народен представител от ПП ГЕРБ в 41-то Народно събрание.

9. Димитър Христов Желев
Роден е през 1964 г., в с. Срем, община Тополовград.

Завършил е ВНВУ “В. Левски”, гр. Велико Търново, специалност “Машинен инженер”. Офицер от Българската армия.

Работил е като зам.-управител на „Автобаза“ в гр. Раднево, оператор на турбогенератор в „ТЕЦ Марица Изток 2”, директор на дирекция „Административна” в „Мини Марица-изток” ЕАД и ръководител на отдел в рудник „Трояново 3”.
Към момента е председател на Общински съвет – Раднево, мандат 2011-2015 г.

10. Аксения Бориславова Тилева
Роденa е в с. Крушовене, община Долна Митрополия. Магистър по предучилищна педагогика от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

Била е директор на Целодневна детска градина „Мечо Пух” в Казанлък. Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „С грижа за децата до 7”, член на оценителни комисии по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”.

11. Методи Михайлов Марков
На 46 години, от гр. София.

Завършил е Националната спортна академия „Васил Левски“ – София, специалност „Треньор и учител по лека атлетика“. Магистър по „Публична администрация.

Към момента е заместник кмет на Община Мъглиж, с ресор „Инвестиции, общинска собственост и устройство на територията”.

***
12. Ангел Филипов, Стара Загора
13. Радостин Танев, Стара Загора
14. Дарина Гайдарова, Стара Загора
15. Даниел Вълчев, Стара Загора
16. Мариана Кръстева, Стара Загора
17. Мариян Димитров, Стара Загора
18. Диляна Николова, Чирпан
19. Стоян Вълчев, Братя Даскалови
20. Добрин Янков, Стара Загора
21. Ивелина Илиева, Стара Загора
22. Боян Каличков, Казанлък
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн