Добавки за балнеолечение – само в определени санаториуми и станции за рехабилитация

STZAGORA.NET
Във връзка с изменение на чл. 28, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ) Регионалната дирекция за социално подпомагане – Стара Загора съобщава следното:

В ДВ бр. 55 от 4 юли 2014 г. е публикувано Постановление No 169 от 26.06.2014 г. на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания. Постановлението е в сила от същата дата. В чл. 28, ал.1 от ППЗИХУ е направено следното изменение: „Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания се изплаща при извършено балнеолечение или рехабилитационни услуги в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба No 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт “Физикална и рехабилитационна медицина”.

Параграф 21 от ПЗР на Правилника гласи: „Започнатите процедури по отпускане на месечна добавка за социална интеграция и на целеви помощи преди влизане в сила на постановлението се довършват по досегашния ред”. Молбите за отпускане на месечната добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги, подадени след 03.07.2014 г., ще бъдат удовлетворявани от Дирекция „Социално подпомаге” само в случаите, когато балнеолечението и рехабилитационните услуги са се ползвали в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба No 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт “Физикална и рехабилитационна медицина”.

Предвид измемението в Правилника се обръщаме към лицата, имащи право да получат добавка по чл. 42, ал. 2, т. 4 ЗИХУ със съвет да потърсят информация от личните лекари издаващи направления и РЗИ, на чиято територия се намира избрания от тях обект за балнеолечение и рехабилитационни услуги, дали отговаря на стандартите по Наредба No 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт “Физикална и рехабилитационна медицина”.
#gerb

бутон за сайт

2 коментари on “Добавки за балнеолечение – само в определени санаториуми и станции за рехабилитация”

  • Цветан Иванов wrote on 24 декември, 2014, 10:48

    Искам да уведомя всички,които ползуват добавката за балнеолечение,че на 16.12.2014г. излезе решение на ВАС с ,с което осъдих ДСП-Търговище за отказа им да изплатят тази добавка за това,че не сме ползували сертифициран балнео обект.

  • Евгения Манолова wrote on 6 март, 2015, 16:17

    Може ли да намеря някъде списък със заведенията и санаториумите отговарящи на стандартите на Наредба 30 ?


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн