Самоосигуряващите се подават три декларации до края на април

STZAGORA.NET
До 30 април самоосигуряващите се лица имат задължението да подадат 3 вида декларации в НАП, а именно:

* Декларация образец 6 за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година- подава се еднократно;
* Декларация за доходите придобити от самоосигуряващите се лица през 2013г. ( по чл.50 от ЗДДФЛ) и,
* Декларация за авансовия данък за доходите получени през първото тримесечие на 2014г. ( по чл.55 от ЗДДФЛ);

Горепосочените видове декларации се подават в офисите на НАП, лично или чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка, или по интернет подписани с електронен подпис. Над 16 хиляди са самоосигиряващите се лица в старозагорска област, които следва да декларират доходите си до края на месец април.

По закон самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и универсален пенсионен фонд, ако са родени след 01.01.1960 г. По свой избор те могат да внасят осигуровки и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

При започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация в компетентния офис или дирекция на НАП в срок до 7 дни. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година, същите не могат да променят избрания и деклариран вид осигуряване.

Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации могат да бъдат получени на телефон 0700 18 700, на цената на градски разговор от цялата страна, или на място в Офисите ни в Стара Загора и Казанлък.
#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн