ContourGlobal подписа споразумение с правителството на Армения за придобиването и модернизирането на Хидрокаскада „Воротан“

STZAGORA.NET
Най-голямата единична частна американска инвестиция в историята на Армения разширява нарастващите активи на Contour в Източна Европа и в областта на ВЕИ

Министър-председателят на Армения Тигран Саркисян (вляво) и Гари Левсли - изпълнителен вицепрезидент и регионален главен изпълнителен директор на ContourGlobal за Източна Европа (вдясно).

Ню Йорк, 29 януари 2014 г. ContourGlobal и Правителството на Армения обявиха подписването на споразумение, според което ContourGlobal ще придобие и модернизира Хидрокаскадата „Воротан“, включваща три водноелектрически централи с обща мощност 405 MW на река Воротан в Южна Армения. Цената на придобиване е 180 млн. щ. долара. Каскадата е едно от най-големите и най-гъвкави съоръжения за електропроизводство в Армения и Кавказ.

Сделката представлява най-голямата единична частна американска инвестиция в историята на Армения и първата инвестиция на САЩ в арменския енергиен сектор. Хидрокаскадата „Воротан“ представлява около 15% от инсталираните мощности на арменската електроенергийна система и осигурява достатъчно енергия за захранването на 250 000 домакинства.

Според условията на договора ContourGlobal Hydro Cascade – дъщерно дружество, пряко и изцяло притежавано от ContourGlobal, ще притежава и оперира трите водноелектрически съоръжения, разположени на р. Воротан, и ще снабдява с електроенергия арменската мрежа по силата на дългосрочен договор за изкупуване. ContourGlobal ще инвестира още 70 млн. долара през следващите 6 години в програма за модернизиране на централите и подобряване на тяхната производителност, безопасност, надеждност и ефективност. ContourGlobal очаква модернизацията да създаде 150 краткосрочни работни места в допълнение към 150-те дългосрочни позиции на специалисти, наети в централите.

„Подписването на това споразумение е кулминацията на близо две години ползотворно сътрудничество с правителството на Армения и неговите агенции – заяви Джоузеф Бранд, президент и главен изпълнителен директор на ContourGlobal. – Развълнувани сме, че имаме възможността да играем цялостна роля в арменската енергийна система и да дадем значим и траен принос към ключова част от инфраструктурата на страната. Очаквам с нетърпение да работим заедно с правителството на Армения за успешното приключване на тази сделка.“

Придобивката ще засили нарастващото присъствие на ContourGlobal в Източна Европа, където компанията притежава електропроизводствени съоръжения в България, Украйна, Румъния и Полша. Освен това тя ще допринесе за увеличаване на възобновяемите активи на компанията, които в момента включват близо 1000 MW централи на базата на вода, вятър, слънчева енергия и биогаз в Латинска Америка, Европа и Африка.

Арменският министър на енергетиката и природните ресурси Армен Мовсисян коментира: „Радваме се от постигането на това споразумение с ContourGlobal – доказана компания с опит в притежаването и експлоатирането на електропроизводствени мощности по света. Уверени сме, че ContourGlobal ще притежава, поддържа и оперира успешно този важен енергиен комплекс, и сме удовлетворени от планираната инвестиция на компанията, която ще подобри стабилността, сигурността и производителността на арменската енергийна система за много години напред.“

Изпълнителният вицепрезидент и регионален главен изпълнителен директор на ContourGlobal за Източна Европа – Гари Левсли, заяви: „С удоволствие подписвам това споразумение от името на ContourGlobal днес. Очаквам с нетърпение да работим рамо до рамо с правителството на Армения и неговите държавни агенции по този много важен проект през следващите години. ContourGlobal притежава солидни знания и опит в работата в региона и очаква с нетърпение да прибави тези значими електроцентрали към своето портфолио, както и да направи допълнителни подобрения и инвестиции в тях.“

За ContourGlobal:

ContourGlobal е международна енергийна компания, базирана в Ню Йорк, с близо 3500 MW мощности в експлоатация или в процес на изграждане в 17 държави на четири континента. Екипът от 1650 служители на компанията управлява, притежава и експлоатира портфолио от 33 електроцентрали, използващи широка гама от горива и технологии – централи за производство на възобновяема енергия на базата на вода, вятър, слънчева енергия и биомаса, както и голям брой конвенционални топлоелектрически централи. В по-широката зона на Източна Европа ContourGlobal в момента притежава и експлоатира близо 1100 MW електропроизводствени съоръжения в България, Украйна, Румъния и Полша, и очаква с нетърпение да прибави централите в Армения към тези активи.

В България ContourGlobal е мажоритарен собственик на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″ – първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища на Балканския полуостров, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и опазване на околната среда.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн