Казанлък: ОбС прие на първо четене бюджетна рамка на общината в размер на 37,4 милиона лева

STZAGORA.NET
Общинският съвет в Казанлък прие на първо четене бюджета на общината за 2014 г. Рамката за 2014 г. е 37 372 302 лв., от които средствата от държавно делегираните дейности са 21 771 413 лв., а от общинските дейности – 15 600 889 лв.

2014 година е последната от първия програмен период с европейско финансиране. Община Казанлък приключва проекти по оперативните програми на ЕС, които изискват 2 245 146 лв. собствено участие, срещу обекти и дейности на стойност, надхвърляща 79 млн. лева. Необходимо е бюджетът да бъде съобразен и с предпазната мярка от 5%, заложена в Закона за държавния бюджет за 2014 г., тъй като определените субсидии от републиканския бюджет ще се отпускат до 95%.

Наличието на стари и просрочени задължения също могат да повлияят върху изпълнението на бюджета. Други фактори, които ще оказват влияние върху устойчивостта и предвидимостта на общинския бюджет, е намерението за „промяна в движение“ на правилата за одит и финансови корекции, неяснотата кога реално ще започне новият програмен период 2014-2010 г., както и възможната подкрепа от бъдещия инвестиционен фонд от 500 млн. лв. за общински проекти. Община Казанлък е подала 4 проекта за финансиране по този фонд, наречен Публична инвестиционна програма на Правителството на Република България „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Проектите са следните: изграждане на нов Музей на розата в парк „Розариум“, основен ремонт на бул. „Никола Петков“, довършване строителството на нова сграда на Дом № 2 за възрастни хора с деменция и ремонт на пътя Казанлък – Енина – Крън – Хаджи Димитрово, в това число и участъците вътре в населените места. Съвсем скоро започват и строителните дейности по проекта за реконструкция и обновяване на двата парка „Розариум“ и „Тюлбето“.

Основните цели в бюджет ‘2014 на Община Казанлък са три. Първо – осигуряване на ресурс, включително и кредитен, за мостово финансиране и съфинансиране за изпълнение на спечелени европроекти, които приключват през настоящата година. Второ – продължаване асфалтирането и строителната програма в града и населените места при ограничен ресурс. Трето – намаляване и стопиране на просрочените задължения чрез ефективно управление на ограничения финансов ресурс и законово събиране на задълженията към общинския бюджет от физически и юридически лица.

Второто четене на бюджета за 2014 г. да бъде на 7 февруари.
#

spodelime


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн