Започна разполагането на контейнерите за разделно събиране на отпадъците в Стара Загора

STZAGORA.NET

В централната градска част започна разполагането на цветни контейнери за разделно събиране на отпадъците в Стара Загора.

Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки включва три етапа на реализация, в които ще бъдат разположени контейнери в общо не по-малко от 300 точки. Всяка точка включва два жълти и един зелен контейнер.

През първия етап, който ще приключи до края на месец декември 2013 год., ще бъдат разположени 200 комплекта контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки в централната част на Стара Загора. Вторият етап приключва до три месеца след реализацията на първи етап, с разполагането на 100 комплекта цветни контейнери в Стара Загора и пет села в общината – с. Хрищени, с. Богомилово, с. Дълбоки, с. Хан Аспарухово и с. Старозагорски бани, както с и осигуряване на съдове за разделно събиране на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради.
През третия етап ще бъде организирано разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни чували/торби в малките населени места в общината, като се организират две кампании годишно – пролетна и есенна, със събиране на отпадъците по уточнен график.

Общо 900 контейнера (600 жълти и 300 зелени) ще разположи фирма „Екоколект“ АД, с която Община Стара Загора сключи петгодишен договор на 30.09.2013 год. Според него, дружеството приема да организира за своя сметка система за разделно събиране, транспортиране и сепариране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, образувани от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм на територията на общината. Всички разходи за изграждане и обслужване на системата за разделно събиране на отпадъци са за сметка на „Екоколект“ АД.

Община Стара Загора изпълнява Програма за разделно събиране на отпадъци,одобрена от Общински съвет Стара Загора. Основната цел е намаляване на отпадъците, подлежащи на последващо третиране и окончателно обезвреждане и оптимално и екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране и предаване за оползотворяване на отпадъците от опаковки, както и високо ниво на участие на обществеността при прилагането на системата. По този начин се гарантира прилагането на йерархията за управление на отпадъците, по-дълъг експлоатационен живот на новите съоръжения за обезвреждане на отпадъците и създаването на чиста околна среда.

От Община Стара Загора насърчават гражданите да използват новоизградената система за двуконтейнерно сортиране със съзнанието, че правят нещо наистина полезно за околната среда и бъдещите поколения.
Фирма „Сити Бетон“ извършва разполагането на контейнерите и ще се грижи за зелените контейнери през 2014 г .
#


бутон за сайт


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн