Мероприятия в община Стара Загора за 1 Декември, Световен ден за борба срещу СПИН

STZAGORA.NET
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Местен координационен офис

В периода от 25 ноември до 2 декември училищата от Община Стара Загора:

СОУ “Ив. Вазов”, ПГ по СД „Инж. Н. Ранчев”, ПМГ “Г. Милев”, ІV ОУ “К. Христов”, VІ ОУ “Св. Никола”, ХІ ОУ „Н. Лилиев”, ХІІ ОУ „ Стефан Караджа”, ГПЧЕ „Р. Ролан”, СОУ “Хр. Смирненски”, ПГ по електроника „Джон Атанасов”, І ОУ “Г. Бакалов”, ОУ „Иван Мирчев” с. Дълбоки, ПГ по механотехника и транспорт “Н.Й.Вапцаров”, ПГ по облекло и хранене “Райна Княгиня”, ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер”, ПГ по ветеринарна медицина „Ив. П. Павлов”, ОУ „Самара”, СОУ „М. Горки”, СОУ „В. Левски”, ІІ ОУ “П. Р. Славейков”, ОУ “Г. Райчев”, ОУ, с. Хрищени, ПГ по електротехника „Г. С. Раковски”, Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски” и V ОУ “М. Станев” (организира „Десетдневка за СПИН”),

традиционно ще се проведат разнообразни мероприятия, организирани от учениците, съвместно с преподаватели, педагогически съветници, партньори, Регионална здравна инспекция – Стара Загора, ТУ „Медицински факултет”, БАСПСЗ – Стара Загора. Предвижда се изработване на табла, колажи, раздаване на червени лентички и информационни материали на съучениците, провеждане на беседи, дискусии, презентации, прожекции на тематични филми, посещения в КАБКИС 10 към РЗИ – Стара Загора, включване в общите кампанийни мероприятия в града.

29.11.2013 г., гр. Стара Загора, Младежки дом
18.30 ч. – 20.00 ч., РЗИ – Стара Загора ще проведе ДКИ за ХИВ в мобилен кабинет.
19.30 ч. – 21.00 ч., „Хрониките на ХИВ”, театрална АНТИСПИН постановка на Младежки общински съвет.
1 Декември 2013 г., гр. Стара Загора, Площад „Берое”
13.00 ч. – 16.00 ч.

Информационна АНТИСПИН кампания сред посещаващите футболната среща между ПФК „Берое” и ПФК „Лудогорец” млади хора, с участници доброволци от СНЦ „Свят без граници” К5, СНЦ „Самаряни” К6, СНЦ „Самаряни” – Клуб „Зараза” К7, Младежки общински съвет, Български младежки червен кръст и със съдействието на „ПФК Берое – Стара Загора” ЕАД.

Преди започването на футболния мач на площада пред стадиона ще се раздават тематични информационни материали, презервативи и червени лентички на младите хора. На пистата на стадиона пред „тунелите”, Общински мажоретен състав ще изпълнява многократно тематична танцова композиция. На светлинното табло на стадиона периодично ще бъдат излъчвани посланията на кампанията.

РЗИ – Стара Загора ще проведе ДКИ за ХИВ в мобилен кабинет.

България все още е страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация. Според данни на Европейския център за контрол на заболяванията през 2011 г. честотата на новите случаи с ХИВ в страните от Европейския съюз е средно 5.7 случая на 100 000 население. За България честотата на новите случаи с ХИВ е 2.7 случая на 100 000.

Общият брой на официално регистрираните в Министерство на здравеопазването лица, живеещи с ХИВ/СПИН, към 14 ноември 2013 г. е 1809 души.

Според пътя на предаване на инфекцията отново се наблюдават две особено уязвими групи – мъже, които имат сексуални контакти с други мъже – 38,5% и инжекционно употребяващи наркотици – 15,6%. Данните показват, че намалява процентът на лицата, които се инфектират в групата на инжекционно употребяващите наркотици (за сравнение – те са представлявали 25,4% от всички новорегистрирани през 2012 г.).

Запазва се тенденция за концентриране на ХИВ-серопозитивни случаи основно в по-големите области на страната: София (67), Пловдив (26), Пазарджик (13), Варна (12), Благоевград (5), Добрич (5), Хасково (9), Бургас (6) и др.

Очертава се тенденция броят на новорегистрираните мъже да е четири пъти по-голям от броя на новорегистрираните жени. Горната възрастова граница при мъжете е 73 години, а при жените е 59 години.

България се намира на кръстопътя на два вида ХИВ епидемии. В Западна и Централна Европа приблизително 900 000 са лицата, живеещи с ХИВ, а в Източна Европа и Централна Азия те са приблизително 1,4 милиона.

През 2012 г. благодарение на съвместните дейности на Регионалните здравни инспекции, неправителствените организации и общините 50 862 души от най-уязвимите групи и 158 541 деца и млади хора са достигнати с работа на терен и кампанийни дейности за превенция на ХИВ и други сексуално предавани инфекции.

От началото на 2013 г. до 30 юни над 30 000 лица от най-уязвимите групи и близо 67 000 деца от институции и млади хора в риск са достигнати с работа на терен и кампанийни дейности.
#

share button


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн