Голям митинг в защита на Музея на религиите се проведе в Стара Загора. Отложиха делото

STZAGORA.NET

Стотици граждани от цялата страна протестираха пред сградата на Съдебната палата в Стара Загора. Днес тук започна първото заседание за собствеността върху Ески джамия в града.

Претенции към собствеността й предяви Главно мюфтийство и поиска обезсилването на акта, с която тя е провъзгласена за държавна собственост, съобщи БНТ. Хората настояха Ески джамия да запази статута си на уникална музейна експозиция – паметник на етническата, верската и културната толерантност.

Те се обявиха категорично срещу връщането на собственноста й на Главното мюфтийство.Окръжния съд в Стара Загора даде ход на делото, но заради искания за ислушване на свидетели и доказване на факти, отложи заседанието за 1 ноември.

От своя страна Районният мюфтия на Хасково Турхан Хасан заяви, че Ески Джамия е принадлежала на турската мюсюлманска община и сега искат да си я върнат, за да я направят действащ молитвен храм.

“Ние сме дошли тука да протестираме срещу наглото искане за отваряне на джамията като действащ храм в една православна страна – това според мен е напълно недопустимо”, казва протестиращ.

“Искаме да покажем гражданска съвест и защото искаме да покажем, че културните паметници трябва да останат културни паметници”, обясни друг протестиращ.


Окръжният съд в Стара Загора отложи делото за собствеността на Ески джамия, съобщи Дарик. Причината е, че адвокатът на Мюфтийството поиска да бъдат разпитани двама свидетели, които да докажат до коя година джамията е била действащ молитвен храм и кога държавата е станала собственик. Ще бъде направена и нова експетиза, която да докаже, че през 1909 година Турската мюсюлманска изповедна община е била собственик на Ески джамия.

Според Закона Мюфтийството е собственик на Ески джамия. В плановете на град Стара Загора поне до 1938 година като собственик на джамията е посочена Турска мюсюлманска вероизповедна община, каза адвокатът на ищеца Красимир Руев.

Той представи в съда и османо-турски документ, според който джамията не може да се продава, заменя или даравя, а трябва да служи на цялата вероизповедна общност.

Според адвокат Руев има решение от 1998 година на Конституционния съд, че паметниците на културата може да бъдат и частна собственост. Според мюсюлманското изповедание ако дадена сграда е била молитвен дом може да се запазят функциите й на музей, като в определен ден от седмицата мюсюлманите да имат право да влизат и да се молят. Претенциите не са несъвместими със статута на сградата, допълни адвокат Руев.

Следващото заседание на съда е насрочено за 1 ноември. Протестиращите се заканиха, че отново ще обградят сградата на съда, за да изразят позицията си.

* * *
Съобщение до медиите от Областна управа – Стара Загора:

Днес беше проведено първото съдебно заседание по гражданско дело №1193/2012 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, образувано по искова молба на Мюсюлманско изповедание, гр.София, против Държавата, чрез Министерството на регионалното развитие в лицето на Областния управител на област Стара Загора, с която е предявен иск по чл. 108 от Закона за собствеността за предаване на владението върху недвижим имот – култов комплекс „Ески джамия”, гр.Стара Загора.

В съдебно заседание представителят на Областния управител – директорът на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” – Мария Алексиева, потвърди направеното в писменото становище до Съда оспорване на подадена искова молба от адвокат Красимир Руев, пълномощник на Мюсюлманско изповедание, гр. София. Становището е в защита на публичната държавна собственост.

Сградата „Ески джамия” е обявена за Народна старина още през 1927 година в Държавен вестник, бр. 221/1927 г. Впоследствие в ДВ, бр. 75 от 1968 г. е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата от Античността и Средновековието с категория “Национално значение”. Стенописната украса на джамията е обявена също за художествен паметник на културата с категория “Национално значение”. През 1975 г. в ДВ, бр. 22, сградата на джамията е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с категория “Национално значение”. Джамията попада в границите на археологическия резерват “Територия на античния и средновековен град Августа Траяна – Верея” в центъра на Стара Загора, обявен с разпореждане на Бюрото на Министерския съвет, обнародвано в ДВ, бр. 82/1977 г. В резултат на разкопки и археологически проучвания са разкрити основите на средновековна християнска църква, както и останки на около 30 гроба от късно-средновековен некропол. Съгласно разпоредбата на чл. 16 от Закона за паметниците на културата и музеите, 1969 г. (отм. със Закона за културното наследство, 2009 г.), всички паметници на културата, открити при археологически разкопки, са собственост на Държавата.

Днес, след изслушване на съдебната експертиза, е направено искане от ищеца за допълване на същата и изслушване на двама свидетели, както и за представяне на допълнителни документи от страна на представителя на Министерството на културата, относими към предмета на делото, в резултат на което делото е насрочено за разглеждане в открито заседание за 01.11.2013 г. от 10:00 ч.
#

социални бутони


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн