ЕVN: Средната консумация на електроенергия през август е била по-висока от юлската

STZAGORA.NET
Средната консумация при битовите клиенти на EVN България за август 2013 г. е 229 киловатчаса, показват данните на дружеството след като от тази седмица фактурите на втората група клиенти на дружеството са вече на каса и могат да бъдат заплащани. Това средно ниво от 229 киловатчаса е по-високо спрямо средната консумация от предишния отчетен период за юли 2013 г., когато тя е била 200 киловатчаса. Подобно съотношение се наблюдава и при сравнение на тези два месеца през 2012 г., когато средната консумация през август 2012 г. е била 237 киловатчаса, а за юли 2012 г. е била 222 киловатчаса.

Допълнително данните от потреблението на електроенергия през август 2013 г. сочат, че по- голямата част от битовите клиенти на EVN България, а именно 870 000 имат консумация до 300 киловатчаса. Около 317 000 клиента надвишават тази стойност и имат консумация над 300 киловатчаса за последния отчетен период. През юли 2013 г. общо над 927 000 клиенти са консумирали електроенергия в рамките до 300 киловатчаса, а при близо 249 000 клиенти потреблението надхвърля тази стойност.

Посочените данни и изчисления на средни стойности не включват клиенти, при които е регистрирано нулево потребление на електроенергия. Важно е да се уточни, че това са средни стойности на потребление и не могат да се отнесат към даден конкретен случай, тъй като консумацията на електроенергия при всеки клиент е индивидуална.

EVN България изпълнява стриктно решенията на ДКЕВР и фактурира консумираната от клиентите електроенергия съгласно установените от държавния регулатор цени. Всяка издавана от дружеството фактура за консумирана електроенергия следва изискванията на българското законодателство и съдържа енергийни и мрежови компоненти, които са утвърдени с решение на енергийната комисия за дадения ценови период.

Както дружеството вече няколкократно обяви, информацията за консумацията във фактурите за август 2013 г. е разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 31 юли 2013 г. включително и потребление по нови цени от 1 август 2013 г.

Съгласно решението на ДКЕВР се променят ценовата структура и съдържанието на фактурата за електроенергия от 1 август 2013 г. От тази дата три от компонентите на крайната цена, вече не се изписват в отделни редове и стойности във фактурата (както беше до 31 юли 2013 г.), а се прибавят като стойност към „цена за електрическа енергия“.

Това са компонентите:
* добавка за зелена енергия
* добавка за невъзстановяеми разходи
* добавка за високоефективно производство на топлинна и електрическа енергия.

В резултат в новите фактури за потреблението след 1 август 2013 г. горепосочените три добавки са включени (като стойност) в компонент „цена за електрическа енергия“. Така във фактурата по нови цени от 1.08.2013 г. се изписват само следните компоненти, съставящи крайната цена на един киловатчас електроенергия:

* Цена за електрическа енергия дневна тарифа
* Цена за електрическа енергия нощна тарифа
* Пренос през електроразпределителна мрежа ниско напрежение (НН)
* Достъп до електроразпределителна мрежа ниско напрежение (НН)
* Пренос и достъп през/до електропреносната мрежа
* Акциз и ДДС.
#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн