Плащаме средно по 43.12 лева за ток на месец

STZAGORA.NET
EVN България запозна областните управители в Югоизточна България с данни за средноаритметичната стойност на фактурите за електроенергия на битовите клиенти на дружеството

Ръководството на EVN България проведе традиционните информационни срещи-разговори с областните управители в Югоизточна България. По време на срещите областните управители се запознаха с актуална информация за състоянието и дейността на дружеството. Беше обсъдена и ситуацията в електроенергийния сектор с оглед на предстоящото през тази седмица утвърждаване от ДКЕВР на цени в сектор „Електроенергетика” и тяхното отражение върху инвестиционната дейност на компанията след 01.08.2013 г.

На срещите EVN България представи и готовия вече анализ на средните стойности на месечните фактури за електроенергия при битовите клиенти за периода 1 юли 2012 г. – 30 юни 2013 г. в Югоизточна България и тяхното потребление.

Данните сочат, че средноаритметичната месечна стойност на фактурите за консумирана електроенергия от битовите клиенти на дружеството в цяла Югоизточна България за посочения период възлиза на 43,12 лв. с ДДС. Същевременно данните за средноаритметичното потребление показват, че за един обект на клиент то е било 233,28 киловатчаса месечно. В посочените данни за стойностите на фактури и консумация не са включени обекти на клиенти, при които е имало нулево потребление за целия период.

Данните за клиенти за всяка една от деветте области, обслужвани от дружеството за периода от 1 юли 2012 г. до 30 юни 2013 г. са както следва:

* Област Пловдив Средноаритметичната месечна стойност на фактурите е 51,36 лв. с ДДС. Средноаритметично месечно потребление на електроенергия за един клиент е 279,01 киловатчаса.

* Област Бургас Средноаритметичната месечна стойност на фактурите е 44,60 лв. с ДДС. Средноаритметично месечно потребление на електроенергия за един клиент е 240,34 киловатчаса.

* Област Стара Загора Средноаритметичната месечна стойност на фактурите е 43,69 лв. с ДДС. Средноаритметично месечно потребление на електроенергия за един клиент е 236,33 киловатчаса.

* Област Хасково Средноаритметичната месечна стойност на фактурите е 41,89 лв. с ДДС. Средноаритметично месечно потребление на електроенергия за един клиент е 226,66 киловатчаса.

* Област Ямбол Средноаритметичната месечна стойност на фактурите е 38,82 лв. с ДДС. Средноаритметично месечно потребление на електроенергия за един клиент е 209,45 киловатчаса.

* Област Кърджали Средноаритметичната месечна стойност на фактурите е 31,26 лв. с ДДС. Средноаритметично месечно потребление на електроенергия за един клиент е 169,29 киловатчаса.

* Област Смолян Средноаритметичната месечна стойност на фактурите е 26,98 лв. с ДДС. Средноаритметично месечно потребление на електроенергия за един клиент е 146,53 киловатчаса.

* Област Пазарджик Средноаритметичната месечна стойност на фактурите е 40,62 лв. с ДДС. Средноаритметично месечно потребление на електроенергия за един клиент е 219,14 киловатчаса.

* Област Сливен Средноаритметичната месечна стойност на фактурите е 37,77 лв. с ДДС. Средноаритметично месечно потребление на електроенергия за един клиент е 203,17 киловатчаса.

Посочените данни – както общо за цялото дружество, така и по области – са средноаритметични стойности на фактури за консумирана електроенергия и не могат да се отнесат към даден конкретен случай. Консумацията на електроенергия при всеки клиент е индивидуална и зависи от различни фактори, някои от които са: режим, интензивност и ефективно използване на електроенергия, използва ли електричество за отопление и охлаждане, степен на енергийна ефективност в конкретния имот и използване на енергийноефективни уреди и др.

Във всяка фактура за електроенергия, издавана от EVN България, се съдържа конкретният период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството.

ЕVN България
Телефонен център 24 часа в денонощието
Тел. за аварии 0700 1 0007
Тел. за информация и справки 0700 1 7777
Тел. за автоматична проверка на сметка 0700 1 0207
Е-mail: info@evn.bg www.evn.bg
#

nov

бутон за социални мрежи

Напишете коментар


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн