МОСВ обяви за защитена територия Мегалита край Бузовград

STZAGORA.NET

Паленето на огън край Мегалита, каквото ставаше покрай пресъздаването на тракийските ритуали, вече е забранено

Със Заповед № РД-470/28.05.2013 г. на министъра на околната среда и водите е обявена защитена територия – Природна забележителност „Мегалита“ в землището на с. Бузовград, община Казанлък. Заповедта е на основание чл. 39, във връзка с чл. 23 ал. 1 от Закона за защитените територии, с цел опазване на естественото скално образование от типа „скален прозорец”.

Забележителността, известна още като „Вратата на богинята“ или „Вратата на Слънцето“, е едно от култовите места в Казанлъшкия край, където от дълги години се събират хора от близо и далеч, за да почетат лятното слънцестоене и есенното равноденствие. Скалният комплекс се свързва с древните траки и се възприема и като тракийско светилище. Той придобива особена популярност, след наблюденията върху него от проф. Александър Фол. Тук е разпръснат и неговият прах, което прави мястото още по-интересно и сякаш наситено с тайнството на древната тракийска цивилизация.

Съгласно Заповедта на МОСВ, в границите на природната забележителност се забранява: промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята; търсене, проучване и добив на подземни богатства; извеждане на сечи, с изключение на санитарни; чупене, драскане и повреждане на друг начин на скалното образувание; палене на огън; движение на моторни превозни средства; бивакуване и лагеруване.

РИОСВ-Стара Загора следва да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в Картата на възстановената собственост на землището на с. Бузовград, община Казанлък.

Природната забележителност „Мегалита“ се вписва и в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.
#


социални бутони


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн