Старозагорци събраха 233 подписа срещу допълнително застрояване на Бедечка

STZAGORA.NET

233 подписа на живеещи около парк „Бедечка” бяха внесени в Община Стара Загора във възражение срещу готвеното допълнително застрояване на парка, съобщиха противниците на застрояването (виж по-долу – броят и адресите на подписалите се отбелязани надлежно в подадените в Общината документи).

Хората в „Самара 3” и на улица „Иван Вазов” възразяват, защото малкото останали зелени площи според плана за застрояване на парка намаляват с още една.

Преди месец общинският съвет на Стара Загора съвет даде зелена светлина на изменение в плана за застрояване на района. С изменението терен за озеленяване и терен за спортна площадка сега са предвидени за застрояване. Виж приложение 2

С това допълнително намаляват възможностите за запазване на зелената площ и за изграждане на спортни съоръжения във въпросната територия.

В последните месеци казусът „Бедечка” предизвика обществено внимание и протести заради предвиденото застрояване на близо 400 декара фактическа зелена площ. В плана за застрояване на парк „Бедечка” бяха установени и редица смущаващи обстоятелства, част от които бяха отбелязани и в становище на Омбудсмана на Константин Пенчев.

Изменението на и бездруго спорния подробен устройствен план за застрояване на парка се наложи след като стана ясно, че в него не са били взети предвид четири имота. За да бъдат компенсирани правоимащите, на 16 май 2013 г. общинският съвет разреши изменение на плана.
* * *
Уточнение от организаторите на подписката:

Уважаеми госпожи и господа,

В пратеното по-рано днес съобщение става дума не за подписка срещу застрояването на парк “Бедечка” въобще, а за конкретно възражение по една промяна в плана за застрояване на парка. С тази промяна и малкото останали предвидени зелени площи намаляват. В момента тече законова процедура по възражения на тази промяна и затова беше внесено възражение с подписите на живущи в непосредствена близост – както се иска по закон. Затова и тези подписи са 233.

Заглавията като “Внесена е подписка против застрояването на парка” и т.н. създават свръхочаквания, на фона на които 233 подписа изглеждат доста малко. Бъдете сигурни, че ако започнем подписка въобще, подписите, които ще внесем ще бъдат десетки хиляди – скоростта, с която се събират подписи за подобна кауза е доказано висока и още през януари усетихме това, но за момента подобно действие изглежда лишено от смисъл заради несъвършенствата в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Колкото до въпросните 233 подписа, те са събрани само в рамките на три дни само сред живущи на улица “Иван Вазов” и в “Самара 3″ и се отнасят само до въпросното законово възражение.

Междувременно борбата за спасяването и на целия парк продължава!

* * *
До
Живко Тодоров,
кмет на Община Стара Загора
Копие:
Живка Аладжова,
областен управител на
Област Стара Загора
Константин Пенчев,
Омбудсман на Република България

ВЪЗРАЖЕНИЕ
ПРОТИВ ОБЯВЕНИЯ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР. 55/25.06.2013 Г. ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА КВ. „БЕДЕЧКА” – КВ. 830, 831 И 823 ПО ПЛАНА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА

Уважаеми господин Тодоров,

Възразяваме против обявения в Държавен вестник, бр. 55/25.06.2013 г. проект за ПУП – изменение на плана за регулация и план за застрояване на част от територията на кв. „Бедечка” – кв. 830, 831 и 823 и настояваме проектът да не се приема. Молим да се съобразите с възражението ни на живущи в непосредствена близост до района, засегнат от въпросния ПУП, срещу предлаганото изменение. С него терени, отредени за озеленяване и за спортни дейности, се отреждат за застрояване. С това допълнително намаляват възможностите за запазване на зелената площ и за изграждане на спортни съоръжения във въпросния ПУП, който вече предизвика обществено внимание именно заради предвиденото застрояване на фактическа зелена площ и заради редица смущаващи обстоятелства, част от които бяха отбелязани и в становище на Омбудсмана на Р България.

В същото време няма как да сме убедени, че след изработването на проекта за изменение и преди гледането му в общинския експертен съвет по устройство на територията е спазена процедурата по чл. 127 от ЗУТ във връзка с чл. 62а от ЗУТ, според която се изисква проектът да бъде публикуван в интернет страницата на Общината. Не се откриваше графично представяне на проекта, което да придружава публикацията за него.

Възраженията против първоначалния проект, с който беше заложено унищожаването на целия парк „Бедечка”, останаха без последствия. А с настоящата разработка допълнително се отнемат малкото останали общински имоти, определени за озеленяване и спорт, като се преотреждат за смесено застрояване.

Представеният окончателен план за регулация и застрояване, въпреки многобройните и настоятелни законови изисквания, отново не е придружен от следните задължителни материали:

- опорен план върху актуална кадастрална основа съгласно Наредба 8, чл. 47, т. 9 на МРРБ с нанесен вид собственост – частна, общинска, държавна;

- върху липсващия опорен план на кадастрална основа не са нанесени съгласно Наредба 8, чл. 48, ал. 2, т. 2 на МРРБ зелени територии и растителност;

- Не е изпълнен задължителният чл. 63, ал. 1 на ЗУТ: планът за застрояване и регулация да е придружен от „Справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване”

- Не е изпълнен чл. 63, ал. 1 на ЗУТ: „Кметът на общината организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета. Достъпът до информацията, вписана в регистъра, се осъществява при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация”.

Тези съзнателни „пропуски” в документацията на обявения проект, както и в преходните му фази, не позволяват да се види, че изобщо съществува парк, изграждан 49 години от общината и общинска служба БКС по одобрен дендрологичен проект!!!

И така никой вече не знае колко стотици дървета ще бъдат изсечени, защото те не съществуват по документ: хималайски, ливански и алтайски кедри, обикновени и сребристи смърчове и ели, чинар – източен и американски, явор, ясен, кестен, бреза, липа – едролистна, дребнолистна и сребриста.

Вярваме, че общинската администрация не толерира умишлено частна инвестиция на малък кръг заинтересовани за сметка на обществения интерес.

Вярваме, че община Стара Загора ще забележи, че съществува ПАРК „БЕДЕЧКА” и няма да позволи да се изсече.

2. В подробния план за регулация и застрояване е записана следната забележка: „За всички УПИ с индивидуално и смесено застрояване се предвижда изграждане на подземно ниво до 70% за подземни гаражи, складови помещения и други, на границата на съответния поземлен имот, с оглед осигуряване на максимална обслужваща площ”

а) това означава ли, че посочените минимум 40% от площта на всеки имот за озеленяване ще са вече 30%?
б) това означава ли, че след като не са картотекирани ценни и екзотични 40-годишни дървета, те ще бъдат отсечени за подземни складове?
в) това означава ли, че формално, за да се спази процентът за озеленяване, ще компенсираме отсечените кедри, смърчове и ели с имагинерните цветя в кашпи?

3. Подробният устройствен план предвижда ширина на тротоарите 2 м. На тази ширина не може да се посади дърво! Нормативното изискване е дървото да е на разстояние 70 см. от бордюра.

а) това означава ли, че улиците в този жилищен квартал ще са без дървета? И че няма да се спази традицията на Града на липите?
б) това означава ли, че след като не са картотекирани, заварените дървета по тротоарите с ширина от 2 м. ще бъдат отсечени?! И колко от тях ще бъдат отсечени?!

Настояваме за конкретни и точни отговори!

Стара Загора
С уважение:

(Следват подписи)
#

nov

споделяне в социални мрежи

1 коментар on “Старозагорци събраха 233 подписа срещу допълнително застрояване на Бедечка”

 • Павлина Тодорова wrote on 26 юли, 2013, 8:59

  Бива ли от град с най много зелени площи да се превърнем в безотговорни стопани?! От любимо място за малки големи да се стане “микрорайон Бедечка”? Да не забравяме, че това е място с най богатата почва. От място с дребно земеделие бе превърнато в чудесен парк, който спира ветровете, идващи от прохода. А изброените дървесни видове не ви ли се свидят? Как ще преживеете да се повалят такива редки видове – вече заякнали и красящи околността?

  Защо заради шепа хора ще посегнете на един от най-красивите райони в града ни? Колко пъти ще се възмездяват бившите притежатели на земя от бившите бахчи? А градът ни може да расте – на изток, юг, запад…

  Още веднаж обмислете и го предложете на общоградско обсъждане с взети окончателни и законно обосновани решения. А те трябва да са гласувани и със записани реални резултати.

  Митрополит Методий Кусев е облагородил Ахмак баир, а вие ще посегнете на това богатство! Защо, толкова трудно ли се взема едно разумно и благородно решение?!

  Павлина Иванова Тодорова,
  милееща за града и неговите граждани

Напишете коментар


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн