БСК иска държавата да изкупи двете американски централи в “Марица-изток”

STZAGORA.NET
В сайта на Българската стопанска камара е публикувано следното съобщение:

“Общественият консултативен съвет към ДКЕВР обсъжда на заседание днес (22 юли 2013 г.) промените в цените на електроенергията.

Българската стопанска камара изразява позиция, основана на следните принципни положения:

* Аксиоматично, цените за износ на ел. енергия не трябва да са по-ниски от тези за вътрешно потребление, тъй като това прави продукцията на българските фирми неконкурентоспособна;

* Промените в ценообразуването не трябва да нарушават възможностите за възпроизводство на участниците в пазара на електроенергия, т.е. намалението на енергийните цени не трябва да е за сметка на необходимите инвестициони разходи на енергийните дружества;

* Средствата от продажба на квоти СО2 следва да се насочат към енергийноефективни технологии в индустрията, а не към покриване на ценовите разлики от производството. Трябва да се търсят дългосрочни, а не времени решения!

* Необходима е радикална промяна в сектора. За тази цел държавата трябва да изкупи правата или собствеността на ТЕЦ „Марица изток“ 1 и 3, както и на ВЕИ, с целево набран ресурс, извън заложеното в бюджета на страната, и да приведе към пазарни условия ценообразуването на тези производства.”
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн