Учените откриха причината за политическата радикализация: невежеството

STZAGORA.NET
Колкото по-малко хората се ориентират в политиката, към толкова по-твърди и радикални възгледи се придържат – показва ново изследване, проведено от американски психолози и социолози, цитирано от руското онлайн издание “Детали мира” (http://www.detalimira.com).

Според изводите, публикувани от изследователите в списанието Psychological Science, такива хора – става дума най-вече за избирателите – са под влияние на илюзията, че разбират същността на едни или други политически процеси и концепции. В действителност обаче, когато работата опре до обяснение на същността на дадена политическа теория или програма, нещата се променят.

Учените са се запитали какви фактори влияят върху засилването на политическата поляризация в американското общество, и проведеното изследване е станало част от работата по търсенето на отговора. “Много любопитно ни беше как хората могат изобщо да имат непримирими позиции в такива сложни области като макроикономиката, международните отношения или здравеопазването… Хора, които толкова остро защитават възгледите си, би трябвало добре да разбират материята, по която спорят и гласуват”, казва един от участниците в проекта – Филип Фернбах от Лидското бизнес-училище на Университета в Колорадо.

Вземайки за отправна точка това предположение, изследователите провели допитване, в хода на което участниците трябвало да оценят шест предложени политически концепции и да мотивират предпочитанията си. Станало обаче ясно, че равнището на представите им за предмета било поразително ниско. Още по-интересно било това, че след допитването, по време на което участниците трябвало сами да поразмишляват сериозно върху сложните политически теми, техните възгледи станали доста по-малко екстремни и радикални.

Тоест самото действие – обяснение на своята позиция и дълбоко обосноваване на своите “за” и “против” – оказало влияние на поведението на участниците. Далеч не всички от тях, например, били готови да дарят пари на организациите, свързани с политическата сила, която дотогава активно са подкрепяли. И този поведенчески феномен се оказал универсален за най-широк спектър граждани – от смятащите себе си за независими и не подкрепящи нито една от съществуващите политически сили, до убедените демократи и републиканци.

Именно илюзията за познания, а не реалното разбиране на същността на политическите явления лежи в основата на ярките политически пристрастия, заключават учените.

Психолозите от Колорадо направили практическия извод, че в период на разгорещени предизборни баталии и спекулации за вота на избирателите, за да се смекчат или дори променят политическите възгледи ще е достатъчно просто застъпващите ги да бъдат помолени да ги обяснят.
#

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн