500 полицейски служители ще осигуряват реда в навечерието и по време на изборите

STZAGORA.NET
Близо 500 полицейски служители от ОДМВР – Стара Загора ще бъдат ангажирани със сигурността и опазването на обществения ред в навечерието и в деня на изборите за народни представители на 12-ти май 2013 г.

В ОДМВР – Стара Загора е създадена необходимата организация полицейски служители, обслужващи или живеещи в дадено населено място, да бъдат пренасочени за охрана на изборни места в други райони. Спрямо тях е приложен ротационен принцип и същите са пренасочени за изпълнение на задълженията си в други населени места на територията на областта.

До момента в звената „Български документи за самоличност” са издадени 11 удостоверения, с които гражданите да упражнят правото си на глас в изборния ден. Припомняме, че издаването му е възможно след подаване на заявление за издаване на лична карта в ОДМВР и РУ при ОДМВР за дните от 07 май 2013 г. до 11 май 2013 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч. и на 12 май 2013 г. от 08.00 ч. до 18.00 ч.

За подаване на сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес при провеждането на изборите функционира денонощна открита линия: тел. 02 982 22 32, факс 02 982 56 46 и е-mail  izbor@mvr.bg

КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕМ ЗА НОРМАЛНОТО ПРОТИЧАНЕ НА ИЗБОРИТЕ:
Предизборната кампания приключва в 24.00 часа на 10 май 2013 г. След този момент не е разрешено провеждането на публични прояви, свързани с предизборна агитация.

До началото на изборния ден в запечатаните изборни помещения не се допускат никакви лица, по никакъв повод.

Съгласно Изборния кодекс право да избират народни представители имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“.

Изборният ден започва в 07.00 часа и завършва в 20.00 часа на 12.05.2013 г. Централната избирателна комисия, по предложение на районната избирателна комисия, може да разреши гласуването в някои секции да започне в 06.00 часа. Ако след 20.00 часа пред изборната секция има негласували избиратели, те предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20.00 часа, но не по-късно от 21.00 часа.

В изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

Органите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.

Говорител ОДМВР Стара Загора: Ваня Кръстева
#

социални бутони


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн