Регионалният съвет на КНСБ в Стара Загора изпрати декларация до премиера в защита на Мините и централите в “Марица-изток”

STZAGORA.NET

Иванка Данаилова

Регионалния съвет на КНСБ в Стара Загора изпрати декларация относно въгледобива и енергетиката в Старозагорския регион до премиера Марин Райков, министъра на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев, лидера на КНСБ Пламен Димитров лидера на Федерацията на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ) Валентин Вълчев. В нея се казва следното:

Уважаеми господа,

Въгледобивът и производството на електрическа енергия са водещи сектори за икономиката на регион Стара Загора. ”Мини Марица изток„ЕАД гр.Раднево е най-голямото дружество за добив на лигнитни въглища по открит способ на Балканския полуостров. От добиваните въглища се произвеждат над 40% от електроенергията в страната. В дружеството работят 7100 души. Дейностите, свързани с добива на суровината за ТЕЦ-овете, осигуряват заетост на работници от още десетки фирми, които се занимават с производство и доставка на материали и резервни части, ремонтни дейности, транспорт и др. Намалените мощности на тецовете също застрашава заетостта и доходите в тях.

Регионалната структура на КНСБ гр.Стара Загора изразява своята тревога и безспокойство от създалото се социално напрежение в дружествата, в резултат на намалено потребление на ел.енергия. Изостоването с 3 млн.тона от плана за добив на въглища от началото на годината, преминаването на двусменен режим на работа и принудителният отпуск за 1500 работещи в дружеството е обезпокоителен факт.

Ние, синдикалните организации с над 22 000 синдикални члена в област Стара Загора, включващи учители, медици, работещи в БДЖ, строители, работници и служители от държавните учреждения в област Стара Загора декларираме своята СОЛИДАРНОСТ със справедливите искания на работниците и служителите във въгледобива и енергийните дружества за запазване на работните места и създаване на нормална и сигурна работа във всяко от тях.

Уважаеми господа,

Настояваме да се спази постигнатата договореност с ДКЕВР от 05 март 2013 година в София, според която намаляването на цените на електроенергията за крайните потребители не е за сметка на промяната в микса, утвърден от ДКЕВР за регулирания пазар и не би трябвало да има промяна в работата на въгледобивните предприятия и централите.

Необходими са спешни решения и незабавни действия , за да не се допусне ескалация на напрежението и се гарантира нормална работа на дружествата в региона. Да се възстановят условията, по които България да изнася електричество. Това налага до следващото Народно събрание ДКЕВР да намали таксите за пренос, с което да се даде възможност на енергетиката да се отлепи от дъното.

Обезпокоени сме от несигурността на днешния и утрешния ден на работещите, домакинствата и бъдещето на хиляди хора на наемния труд.

Настояваме да се нормализира работата във въгледобива и енергийните дружества и област Стара Загора да продължи да е енергиен център на Република България и на Балканите.

17 април 2013 година
Стара Загора

Иванка Данаилова,
Председател РС на КНСБ – Стара Загора
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн