Фирмите без дейност също подават годишни декларации

STZAGORA.NET
Фирмите, които не са упражнявали дейност през годината, също подават данъчна декларация за облагане с корпоративен данък (по образец 1010а). Същите не подават празен годишен отчет за дейността, а само декларация за неактивност (по образец) в териториалното подразделение на статистиката. Срокът за подаване на декларацията е 1 април 2013.

От НАП напомнят, че глобите за неподадени в срок декларации, включително на лица, които не са упражнявали дейност през годината, са от 500 до 3000 лв., а за деклариране на неверни данни и неподадени приложения от 100 до 1000 лв.

Декларациите за облагане с корпоративни данъци се подават лично от данъчно задължените лица или от упълномощен представител в офисите на НАП по регистрация, по пощата с обратна разписка или по интернет, подписани с електронен подпис.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на НАП www.nap.bg и да бъде получена на телефона на информационния център 0 700 18 700, на цената на градски разговор.
*бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн