Казанлък: Общината ще сключи договор за сепариране на битовите отпадъци с “Грийнпланет“ ООД

STZAGORA.NET
С 26 гласа „за“ Общинският съвет на Казанлък упълномощи кмета на община Казанлък да сключи договор с „Грийнпланет“ ООД за изграждане на сепарираща инсталация и за предоставяне на битовите и производствени отпадъци, генерирани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на територията на община Казанлък в изградената от фирмата сепарираща инсталация.

Кметът Галина Стоянова обясни пред местния парламент, че необходимостта от изграждане на сепарираща система е свързана с огромните отчисления, които община Казанлък ще прави във връзка с новото регионално депо за отпадъци в област Стара Загора. През 2012 г. отчисленията са били 18 лв./тон отпадъци, през тази година те са 35 лв./тон, а през 2014 г. отчисленията скачат на 100 лв./тон. За да се правят тези отчисления, без да се утежняват жителите на общината с по-високи данъци за битови отпадъци, единственият изход е да се намали количеството на извозвания отпадък от Казанлък към регионалното депо. Това може да стане именно с изграждането на сепарираща инсталация.След проведени разговори на общинското ръководство с няколко фирми, единствено „Грийнпланет“ ООД е предложила да заплаща на Общината за сепарирането на отпадъците, всички останали са предлагали точно обратни условия – Община Казанлък да им плаща за услугата.

Освен това много съществено предложение, „Грийнпланет“ ООД се е ангажирало да поеме и транспортните разходи от сепариращата инсталация до претоварната станция в Казанлък. По тази причина фирмата ще търси площадка за изграждане на инсталацията в близост до претоварната станция.

Именно тези два основни довода са причина Община Казанлък да избере „Грийнпланет“ ООД, а общинските съветници подкрепиха предложението на кмета.

Другото важно решение на ОбС е, че той даде съгласието си пред Министерството на културата Община Казанлък да приеме за безвъзмездно управление три археологически обекта. Това са тракийска куполна гробница „Шушманец“, чиято реконструкция вече е завършена по проекта на МК за 1 115 000 лв. и предстои издаването на акт 16, за да се отвори за посещения. Втората гробница е „Грифоните“, а третата – „Хелвеция“.

Кметът Галина Стоянова съобщи, че от днес, 4 март, започват спасителните археологически разкопки на разбитата през миналата седмица тракийска гробница в землището на с. Габарево. Екип от специалисти от ИМ „Искра“ с ръководител Меглена Първин ще прави разкопките. За тяхното осъществяване Община Казанлък ще отдели 15 000 лв. от средствата, предоставени целево от държавния бюджет на Общината за археологически дейности.
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн