Община Чирпан спечели проект за 240 000 лв. “Заедно – за един по-добър живот”

STZAGORA.NET
Община Чирпан спечели и стартира проект BG 051PO001/5.1.04-0148-С0001 „Заедно – за един по-добър живот” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, на стойност 241 226,96 лева.

С реализацията на проекта Община Чирпан цели доразвитие на предоставяните услуги в Домашен социален патронаж – Чирпан, чрез създаване на „Звено за услуги в домашна среда”, като предпоставка за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

ВАЖНО!

Община Чирпан обявява прием на заявления за ползване на почасови услуги в домашна среда от кандидат-потребители. Обявата за набиране на заявления и необходимите документи по образец може да се изтегли от следния адрес: http://www.chirpan.bg/bg/projects/project/“zaedno-–-za-edin-po-dobar-zhivot”-13.html /”Документи за кандидат-потребители”/.
*

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн