Излезе президентският указ за преминаването на с.Яворово към община Стара Загора

STZAGORA.NET

След решението на Министерския съвет за  отделяне от община Чирпан на село Яворово и присъединяването му към община Стара Загора Президентът на Република България на основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 7 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България издаде указ за утвърждаване на промените в границите на общините Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора.

Новите граници се утвърждават както следва:

Община Чирпан, област Стара Загора, включваща населените места: гр. Чирпан, с. Винарово, с. Воловарово, с. Гита, с. Димитриево, с. Държава, с. Зетъово, с. Златна ливада, с. Изворово, с. Малко Търново, с. Могилово, с. Осларка, с. Рупките, с. Свобода, с. Спасово, с. Средно градище, с. Стоян Заимово, с. Целина, с. Ценово и с. Яздач.

Община Стара Загора, област Стара Загора, включваща населените места: гр. Стара Загора, с. Арнаутито, с. Бенковски, с. Богомилово, с. Борилово, с. Борово, с. Братя Кунчеви, с. Бъдеще, с. Воденичарово, с. Горно Ботево, с. Дълбоки, с. Еленино, с. Елхово, с. Загоре, с. Змейово, с. Казанка, с. Калитиново, с. Калояновец, с. Кирилово, с. Козаревец, с. Колена, с. Ловец, с. Лозен, с. Люляк, с. Лясково, с. Маджерито, с. Малка Верея, с. Малко Кадиево, с. Михайлово, с. Могила, с. Ново село, с. Оряховица, с. Остра могила, с. Памукчии, с. Петрово, с. Плоска могила, с. Подслон, с. Преславен, с. Пряпорец, с. Пшеничево, с. Пъстрово, с. Ракитница, с. Руманя, с. Самуилово, с. Сладък кладенец, с. Старозагорски бани, с. Стрелец, с. Сулица, с. Хан Аспарухово, с. Християново, с. Хрищени и с. Яворово.

Извършването на административно-териториалната промяна е по инициатива на населението на с. Яворово и е подкрепено с положителен вот на проведения референдум – 89,64% от гласувалите.

Селото е гранично за двете общини и с преминаването му към община Стара Загора няма да бъде нарушена административната цялост на община Чирпан. Присъединяването на Яворово към община Стара Загора ще осигури по-благоприятна среда за задоволяване на ежедневните потребности на местното население от здравни, социални, културни, търговски, транспортни, финансови и съдебни услуги.

На референдума, който се проведе на 8 юли 2012 година, жителите отговаряха на въпроса: „Съгласни ли сте с. Яворово да се отдели от община Чирпан и да се присъедини към община Стара Загора?”. Въпреки проблемите, свързани с отлагане датата на провеждане на референдума, областният управител осъществи всички свои правомощия, за да даде право и шанс на яворовци на избор.
*

сподели ме


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн