Доброволните формирования ще получават заплащане и безплатно обучение

STZAGORA.NET

Организирането на доброволчески формирования и подготовката за провеждане на национален референдум на територията на Община Стара Загора бяха основните теми на проведената днес работна среща на секретаря Цена Велкова с кметовете и кметските наместници.

С решение на Общински съвет Стара Загора се създават доброволчески формирования от 30 души за Стара Загора, 10 – за района на Старозагорските бани и по 5 души за района на Калояновец, Могила, Хан Аспарухово и Дълбоки.

Доброволческите групи ще бъдат в помощ на кметовете и кметските наместници в съответния район при различни аварийни ситуации – пожари, наводнения, почистване на пътищата при зимни условия и др.

До 28 декември т.г. ще се приемат документи на кандидатите за доброволци, но това не е краен срок, обясни Веселин Кузманов, секретар на Щаба за защита при бедствия. Всеки доброволец ще получава по 400 лв. за облекло за две години. Ще се заплаща по 1,85 лв. на час, съобразно минималната работна заплата. Според решението на ОбС кметът на Община Стара Загора може да увеличи по своя преценка тарифата на почасовото заплащане. Ще бъдат организирани курсове за обучение, които ще бъдат безплатни.

Доброволческите формирования ще бъдат ръководени от кмета на общината и кметовете и кметските наместници на съответните населени места, където е възникнала аварийната ситуация.

Началникът на отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи Валери Иванов съобщи, че кандидатите могат да получат помощ в общината при подготовката на документите, а психотестовете в Психодиспансера ще бъдат безплатни. При нужда може да бъде осигурен транспорт до града и обратно. Валери Иванов обърна внимание, че е важно да се говори с работодателите, които трябва да подпишат декларация, че дават съгласието си техен служител да бъде включен в доброволчески отряд и да отсъства от работа, когато се наложи, като в този ден ще се води в неплатен отпуск.

Списъците на хората, които имат право да гласуват на референдума през януари, изготвени по постоянен адрес, са подписани от секретаря на общината и кмета или кметския наместник и ще бъдат изложени на видно място в кметствата, обясни Маргарита Нейчева, директор на Дирекция „Гражданско състояние”.

Тя запозна кметовете с различните видове заявления, които имат право да издават. При подаване на заявление за настоящ адрес то се вписва в отделна тетрадка със съответния пореден номер, след което в рамките на два дни трябва да бъде представено в общината. Срокът за приемане на заявления е от 18 декември 2012 г. до 12.01.2013 г. включително, като се има пред вид, че датата за неговата регистрация по настоящ адрес трябва да е до пределна дата – 09.11.2012 г. включително. Заявлението за настоящ адрес се подава лично с лична карта. При подаване на заявление за дописване в списъка по постоянен адрес трябва да се провери в дирекция „Гражданско състояние” – Стара Загора, дали лицето наистина е с постоянен адрес на съответното населено място. Лицата, които са поставени под запрещение или са в затвора, нямат право да гласуват в населеното място. Заявление за непълнота и грешка се приема и се въвежда актуалният документ от служителите на дирекция „Гражданско състояние” – Ст.Загора. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място се прави само за ангажирани лица, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели. За поставяне на подвижна урна се подава заявление, но е необходимо да се съберат най-малко 10 души, за да се образува допълнителна секция. Тези лица трябва да представят решение на ТЕЛК за заболяване на опорно-двигателния апарат, което възпрепятства възможността им да се придвижват до съответната секция.

В срока за подаване на заявления не са предвидени почивни дни и затова кметовете и кметските наместници трябва да се отзовават във всеки един ден в посочения период за приемане на заявления за настоящ адрес.

Справка за избирателните списъци може да се прави в сайта на общината и на сайта на ГД „ГРАО”: http://www.grqao.bg/eletions/.

Кметовете и кметските наместници в Община Стара Загора трябва да огледат помещенията и да подадат информация до края на годината за състоянието им, за параваните и урните, за отоплението, за обхвата на мобилни оператори, за състоянието на прозорците, осветлението, бравите и т.н.
*

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн