Янка Такева: Директорите не трябва да дават тон в образованието

STZAGORA.NET

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители

- Г-жо Такева, защо според Вас вашите колеги от КТ „Подкрепа” обявиха, че директорите на училищата са виновни за ниските заплати на учителите?
- Колегите от КТ „Подкрепа” и КНСБ имаме притеснения за това, че някои директори на учебни заведения, които са членове на Съюза на работодателите в средното образование, искат да оставят заплатите на учителите без увеличение. Колегите от „Подкрепа” са качили техните имена на уебсайта си, ние също качихме на нашия сайт едно обръщение на изпълнителния комитет на Синдиката на българския учител. Това са много малка част от директорите, членове на Съюза на работодателите в средното образование, които се противопоставят на това увеличение. Те направиха изключително голяма грешка, че се противопоставиха на политическото решение за увеличението на работните заплати.

Защо след като има политическо решение за увеличаването на основните, начални работни заплати по длъжностните степени – директор, помощник–директор, учител, старши учител, главен учител, непедагогически персонал с основно, със средно, средно специално образование, някои директори правят тези изказвания, пишат писма до нас, до колегите от „Подкрепа”, до министъра на образованието?

Противопоставянето на една малка група директори не е коректно, не е честно, не е в интерес на образованието. В края на краищата един директор трябва да бъде демократичен, отворен към социалното партниране, да зачита социалните партньори. Трябва да признае, че тези социални партньори воюват и фактически ние извоювахме увеличението на заплатите. Вие го знаете. Те стояха настрани, не направиха никакво усилие за нищо. Сега смятат, че учителят не заслужава увеличаване на заплатата.

- Според Вас защо директорите се противопоставят на увеличаването на заплатите на учителите?

- Първо, тази малка част от директорите имат проблеми с управлението на учебните си заведения от гледна точка на психоклимат, на уважение към колегията, защото всеки работодател, който уважава персонала си, с който работи, нали знаете, че трябва да се грижи за него. В образованието, както проф. Танев казва, много важен принцип е човещината. Тази човещина, която трябва да я има към учителя и тази човещина, която трябва да я има към детето и към ученика. Явно нещо в моралните ни ценности куца. Аз съм дълбоко убедена, че тази шепа директори са подведени.

- От какво са подведени тази шепа директори, според Вас?

- Подведени са от едно писмо, което е написано от тяхната организация, което е с един и същ текст, изпратено е до директорите и те се подписват под един и същи текст. Аз мисля, че това не се ползва и в най-тоталитарните страни. Те изпратиха писмо до нас, в което настояват, виждате ли, че ние синдикатите сме длъжни да воюваме за увеличаване на стандарта, а те само да го управляват. Без да им се месим за каквото и да било. Аз мисля, че това не е демократичен начин на управление. Така че ние с колегите от „Подкрепа” имаме политики и смятаме, че тези директори не трябва да се противопоставят. Това са директори, които не трябва да дават тон в развитието на образованието, защото до никъде няма да стигнат.

- Мислите ли, че тези нови правила, които предлагат от КТ ”Подкрепа” за заплатите на директорите, ще се ефективни?

- Правилата за формиране на директорските заплати са извън Наредба №1, която регламентира заплатите на учителите и непедагогическия персонал. Никъде по света няма два документа, които да формират работните заплати. Образованието е държавна политика, това може да бъде в частния сектор. Тези правила за заплатите на директорите, това е общо решение на КНСБ, Подкрепа и колегите от НУС, трябва да станат неразделна част от Наредба №1 за работните заплати. Дълбоко съм убедена, че министърът на образованието и министърът на финансите няма да позволят да има два нормативни документа. Другото нещо: ако те двамата разрешат да има комисия за дискриминацията, ние ще подадем оплакване в комисията, комисията ще направи предписания, и ако не се изпълнят предписанията, ще заведем дело. И ще го спечелим, защото това е нещо, което е срамно за системата.

- Каква трябва да е новата практика за избор на директор?

- Според Синдиката на българските учители всеки управленец се страхува от мандат. Мандатност! Така е в нашите съседни страни, така е и в старите демокрации. И ако бяха директорите на мандат, вие мислите ли, че щяха да подпишат тези клиширани писма?

Драгомира Станоева, ИА “КРОСС”
*

бутон за споделяне

2 коментари on “Янка Такева: Директорите не трябва да дават тон в образованието”

  • Анонимен wrote on 8 януари, 2013, 15:07

    Ами правилно е.Как можем да избираме президенти и кметове на 4 години, а в училищата и градините да има директори с 15-20 години стаж като директор. Отдавна е нужна мандатност в образователната система.

  • МАРИЯ ХРИСТОВА wrote on 4 септември, 2013, 18:28

    Да, отдавна трябваше директорите да минат на мандатна длъжност, не както е в момента едни и същи цял живот. Или да се местят от един град в друг, какъвто е случаят с госпожа Събка Недева, директор на ОДЗ “Брезика” в Бургас. Такива директори, които са били по 20-30 години, да нямат право повече да бъдат допускани до конкурси. Ние учителите ни омръзна да ни управляват тъпи и необразовани директори. Искаме нови – интелигентни, образовани, а не хора да ни викат и унижават. Отдавна чакаме тази промяна. Кога най-после ще се случи?


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн