Обръщение на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители към работещите в системата на народната просвета

STZAGORA.NET
Недоумяваме, че председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) Самуил Шейнин и някои директори, членове на СРСНПБ, се обявяват против възможността за 10% увеличаване на работните заплати в системата на народната просвета.

Обезпокоени сме не защото очаквахме, че всички директори ще застанат до СБУ в разумните ни и аргументирани предложения и искания за промяна на заплатите на всички работещи в системата. Очаквахме, че в духа на доказаното през годините партньорство ще постигнем единни позиции по необходимите промени в нормативните актове. Още повече, че допълнителните средства за системата на образованието са извоювани с много усилия. Това най-добре го знаят членовете и ръководството на СБУ, а не авторите на клишето (клишираното) Отворено писмо.

Може би трябва да се запитаме дали основната мисия на СРСНПБ като организация е да опонира и изразява непочтено отношение към синдикатите. И след като има политическо решение за увеличаване на работните заплати на учителите с Бюджет 2013 с 10%, защо призовават синдикатите да потърсят „други възможности за подобряване стандарта на българския учител“.

Какви цели преследвате, г-н Шейнин?!

Как бихме могли да се надяваме на добро и обективно отношение на обществото към образованието и към заетите в системата, когато вътре в самата нея едва ли не се демонстрира неуважение и неразбиране към труда на учителя. Не ни ли подсказва обществената практика, че е наложително да вземем пример от други отрасли, които постигнаха успех, защото са единни в исканията си?

Ето защо призоваваме всички – нека погледнем обективно и да разберем, че е необходимо увеличаването на работните заплати да бъде наша обща позиция – и на учителите, и на директорите, и на непедагогическия персонал. Да осъзнаем, че директорите, учителите и непедагогическия персонал имат своето важно, специфично и единно място в системата.

Настоящият момент изисква от Вас – работодателите от СРСНПБ, да преодолеете високомерието и пренебрежението си, там, където те съществуват, към работещите в Средното образование и техните представителни организации. В името на постигане на по-високи цели, от които обществото ни се нуждае.

Българският учител заслужава това.

Безпринципното противопоставяне не е решение.

ИК на СБУ
*

бутон за сайт


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн