В петък: Проверяват готовността на пунктовете за зимна поддръжка в Стара Загора

STZAGORA.NET
На 07.12.2012 г. (петък) започва проверка на техническото състояние на снегопочистващата техника на фирмите, с които Община Стара Загора има сключени договори за зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа IV-ти (четвърти) клас в общината, както и на улиците и пешеходните зони в града, през експлоатационния период на 2012-2013 г.

Със заповед на кмета Живко Тодоров за председател на комисията, която ще направи проверка на готовността на снегопочистващата техника в 09.00 ч. в пункта за зимно поддържане на “ПИ ЕС АЙ” АД в база “Голеш” и на “Нелсен – чистота” ООД в 11.00 ч. е определен зам.-кметът Йордан Николов.

В пунктовете за зимно поддържане в базите “Богомилово” и “Памукчии” комисията ще бъде оглавена от Иван Велев – служител по сигурност на информацията в Община Стара Загора.

За готовността за зимно поддържане на пешеходни зони и тротоари в града и наличието на подходящо работно оборудване на “Нелсен – чистота” ООД заповедта определя комисия с председател Елка Бонева – началник на отдел “Административни бюра”.

Ръководителите на “Нелсен – чистота” ООД и “ПИ ЕС АЙ” АД трябва да представят предвидената в договорите техника, цялата документация за проверка, както и снабдяването с пясък, техническа сол, луга и помощни химически средства. Ще бъдат проверени и битовите условия в пунктовете, осигуреността с отоплителни материали, топли и ободряващи напитки, топли дрехи и др.
*

социално споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн