Работодателите в Стара Загора спряха масовите съкращения. 1061 души ще получат помощи за отопление

STZAGORA.NET

От няколко месеца в Дирекция “Бюро по труда” (ДБТ) – Стара Загора не са постъпвали уведомления от работодатели за готвени масови съкращения на работници, съобщи пред медиите днес директорът на ДБТ Георги Гьоков (на снимката). Хората без работа са повече от миналата година, но броят им се задържа на постоянни нива. Ситуацията се очаква да остане без особена промяна и през следващата 2013 г.

Безработицата в Стара Загора към края на октомври е 6,9%, колкото е била и през предходния месец септември. В Казанлък е нараснала с 0,1% до 9,2 на сто. В Чирпан увеличението на броя на безработните е с 0,7% – до 21%. Увеличение с няколко десети от процента се отбелязва също така и в Раднево и Гълъбово – съответно до 9,5 и 10,3 на сто. Най-висока безработицата в Старозагорска област остава в Николаево – 58,7%. За Старозагорска област като цяло безработните са 10,3%, а в страната – 11%.

Отново български студенти ще работят два месеца в Германия през следващото лято, съобщи още Георги Гьоков. Ще заминат 200 редовни студенти на възраст от 18 до 35 г. Задължителното изискване към тях е да не са последен курс на семестриално обучение и да владеят добре или много добре писмено и говоримо немски език. Документи се приемат до 21 декември, а изпитите ще приключат до 4 януари.

8 общини в Старозагорска област получават близо милион и половина лева безвъзмездна финансова помощ по проекти за създаването на звена за услуги към съответните дирекции за социално подпомагане, съобщи директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане” в Стара Загора Дияна Канева (в средата на снимката). В Стара Загора чрез разкриване на звено за предоставяне на услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж ще се представят по иновативен начин три типа услуги: за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности, които ще доведат до оптимално задоволяване на потребностите на лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. деца. За предоставяне на услугите ще бъдат наети 36 безработни лица. Ще се предоставят почасови услуги на минимум 70 потребители. Звеното ще функционира 12 месеца. Стойността на договора е 235 602 лв.

1061 старозагорци ще получат социални помощи за отопление през зимата

Петя Чакърова, директор на Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора (на снимката – вдясно) съобщи, че е приключил приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за новия отоплителен сезон. Подадени са 1386 молби-декларации. В това число за твърдо гориво 756 молби и за ел. енергия 561. Отказани са 325, отпуснати са 1061 помощи. Сумата от 328,60 лв. ще се изплаща на 2 етапа: първият сега (131 лв.), вторият през януари 2013 г. – 197 лв.

Миналата година са били дадени 1136 помощи.

Приключи приемът и на молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище за покриване на част от разходите в началото на учебната 2012/2013 г. По 150 лв на дете ще получат родителите на 853 деца.

Получаващи семейни помощи за деца до навършване на 20-годишна възраст са 9733 души. Общата сума на помощите е 495 827,50 лв.

Еднократна помощ при раждане на живо дете в семейството за 1-во, 2-ро, 3-то и всяко следващо дете са получили 121 майки. Общата сума е 44 750 лв.

По Закона за интеграция на хората с увреждания месечна добавка за социална интеграция са получили 9596 лица с 224 852,85 лв.
*

социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн