Кметът на Чирпан Кичка Петкова отчете 1 година управление на общината

STZAGORA.NET

Пресконференция по повод една година от встъпване в длъжността даде кметът на Община Чирпан Кичка Петкова.

Тя започна срещата с медиите с положителните действия, които е предприел кметски екип от началото на мандат 2011-2015. На първо място тя отбеляза новосформирания кметски екип от кмет и двама заместници, както и назначаването на двамата директори на дирекции. Според общинското ръководство тези начални структурни промени показват добри резултати и по този начин се е поставило началото за решаването на общинските проблеми. Новият стил и начин на работа, които се характеризират с откритост и публичност и желание на кметския екип за комуникация с медиите и обществеността, също спомагат за успешната управа на Чирпан, коментира още кметът.

След обзора на началните структурни промени Петкова подреди в хронологичен ред и останалите – инфраструктурни, социални и т.н.

На първо място тя започна с поетото обещание още по време на предизборната кампания относно премахването на таксите за детските ясли, което решение Общински съвет Чирпан взе още в началото на мандат 2011-2015 г. “За детските градини тази година премахването на таксата се оказа по-сложно, но това в никакъв случай не означава, че ще се откажа”, категорична е Кичка Петкова.

Следващ свършен факт от кметския екип е максималното оползотворяване на средствата, отпуснати от държавата за изкърпване на четвъртокласната пътна мрежа. Със сумата от 120 000 лева от общинския бюджет успяха да се изкърпят и някои от чирпанските улици. “За съжаление тези, които се нуждаят от цялостен ремонт, не са реставрирани към момента, но вбъдеще ще се постараем и това да свършим”, обеща пред медиите кметът на Чирпан. Още повече че ръководството е доволно и от качеството на работа на фирмата-изпълнител, извършила изкърпването, и предвид изгодната цена, която са им предложили (-40%), ще се мисли в тази насока.

Работата и по проектите върви доста успешно, отбеляза кмета Петкова. Имайки предвид, че при встъпването й в длъжност бяха започнати доста проекти и всеки от тях бе на различни етапи, вече новото ръководство може да се похвали, че продължава работата и реализацията дори на някои от тях. Кметът подчерта конкретно проекта за училищата, по който се работи и в момента, но бе многократно обжалван и мнозина се опасяваха, че той ще пропадне. За щастие, обаче, вече едното НУ „Св. Климент Охридски” е напълно готово и децата от 17.09.2012 учат в обновена и освежена сграда. Скоро предстои да приключат и ремонтните дейности в другите две училища: ОУ „Васил Левски” и СОУ „П.К. Яворов”, където в момента има някакви дребни проблеми, но те ще бъдат решени и преодолени, сподели още кметицата.

Успешно завърши и ремонтът в ОДЗ „Здравец”, където предоставянето на социалните услуги по проекта ще започне в началото на следващата 2013 г.

Освен тези започнатите проекти, Община Чирпан кандидатства и по още няколко, един от който е по Фонд “Козлодуй”, който бе одобрен през месец март 2012 г. за ремонт на един павилион от Многопрофилната болница за активно лечение в града – Родилно и Вътрешно отделение. Строители и там ще влязат на началните месеци на 2013. Очаква се в този период да бъдат одобрени и други няколко проекта, по които Община Чирпан кандидатства.

За съжаление, нерешен остана един от основните приоритети на кметския екип, а именно – привличането на нови инвеститори. Петкова уточни, че всеки предприемач е бил внимателно изслушван и неговите предложения са били разглеждани и обсъждани, но до реални действия не се е стигало, тъй като Общински съвет Чирпан не е дал своето съгласие за това. Петкова запозна обществеността с конкретните инвеститорски предложения, които са постъпили в Община Чирпан.

Първото е било за унищожаване на етернитови плоскости, която дейност е съвсем нова, непозната за България. По този повод и след обсъждането на общинските съветници те стигнаха до становището, че този тип работа би бил вреден за околната среда и жителите на Чирпан и бе отказано съгласие за продажба на определените терени.

Решение на местните старейшини бе и отказ за продажба на терени за производство на енергия от биопродукти, уточни кметът.

Ново инвеститорско намерение постъпи, сподели Петкова, и то е за изграждане на завод за преработка на битови отпадъци. Това предложение тепърва ще се обсъжда от Общински съвет и ще се потърси мнението и на гражданите, категорична е тя.

Кметският екип припомни и вече реализираните инвестиции в района на Чирпан. В село Рупки се изгради цех за производство на пелети, в който към момента работят 10 служители на две смени. Желанието на инвеститора е дейността да се развие и служителите да се увеличат. Друга нова инвестиция е изграждането на фотоволтаичен парк, като е закупен частен терен. Може би най-голямата инвестиция е направена в село Могилово. Там са закупени два общински терена с цел построяване на СПА хотел. Идеята е в селото да се развие селски туризъм с посещение на винарната „Мидалидаре Естейт”.

В едногодишното управление общинското ръководство се е сблъскало с множество проблеми, с част от които, за съжаление, не е успяло да се справи. Едното затруднение, за което сподели кметът, е за натрупани финансови задължения от Община Чирпан към две фирми. Едното е към „Нелсен Чистота”, в размер на 112 000 лева, които са вече изцяло погасени, а другото е към СИТИ ГАЗ, на които се дължат 500 000 лева за газификацията на детските градини и училищата в града. Тъй като сумата към СИТИ ГАЗ е твърде голяма и общината няма как да ги погаси за година, коментира Петкова, са се разбрали с фирмата да бъдат изплатени за три години на вноски от 166 000 лв., като за 2012 г. сумата вече е платена.

Друг сериозен проблем е този със сметището, което може да се експлоатира до края на 2014 г., след което е необходимо да се търси друг вариант, уточнява Кичка Петкова. Според нея заводът за преработка на отпадъци е добро решение, тъй като изхвърлянето на отпадъците на регионално депо ще струва твърде скъпо на Общината. Кметът допълни още, че е изплатена дължимата сума на сметопочистващата фирма, но с уговорката, че ще се закупят нови контейнери, които вече са предоставени на Общината. Общинското ръководство разговаря и с физически и юридически лица, които дължат суми за такса смет. Към некоректните данъкоплатци ще се заведат искове чрез съдия-изпълнител, категорична бе Кичка Петкова.
* gerb

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн