РИОСВ: Чести токови удари са нарушили работата на котлите в “Бисер Олива” и са довели до повишено задимяване

STZAGORA.NET
След постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на маслоекстракционното предприятие «Бисер олива» АД в Индустриалната зона на Стара Загора експерти на Регионалната екоинспекция извършиха контролна проверка, съобщиха от пресцентъра на РИОСВ.

На площадката на дружеството са разположени и се експлоатират пет котела за осигуряване на технологичните процеси с пара. Два от тях работят с гориво природен газ, а три със слънчогледова люспа, която се генерира от основната производствената дейност – екстракция на растителни масла. Котлите са с периодичен режим на експлоатация, в зависимост от необходимостта от пара.

През последните пет дни са възниквали периодично токови удари – общо 12 на брой. Вследствие на спирането на електрозахранването се нарушава технологичният режим на работещите съоръжения на площадката и е аварирала електроника в цех „Екстракция”.

Честото спиране на електрозахранването е довело и до нарушаване на режима на горене в трите котела, работещи със слънчогледова люспа, като се наблюдава неравномерно или по–интензивно изпускане на отпадъчни димни газове в атмосферния въздух.

При извършената проверка на 5 ноември 2012 г. експертите установиха, че са изключени трите котела на гориво слънчогледова люспа, а за производството на пара е въведен в експлоатация един от тези, работещ с природен газ.

Извършеният през тази година задължителен контрол на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове на котлите, работещи на гориво слънчогледова люспа, не показват превишаване на допустимите норми.
*

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн