Почетоха загиналите при трудови злополуки

STZAGORA.NET

Международния ден в памет на загиналите при трудови злополуки – 28 април, бе отбелязан днес от структурата на КНСБ в Стара Загора с едноминутно мълчание и полагане на цветя пред паметната плоча в парк „Пети октомври”.

Справката на Областана дирекция Инспекция по труда показва, че в последните няколко години се наблюдава трайна тенденция за намаляване на трудовия травматизъм в областта. То не е драстично, но не е пренебрежимо.

През миналата година са регистрирани 188 трудови злополуки, от които 170 са трудови, а 17 – т.нар. приравнени, т.е. при отиване или връщане на работа. Шест са завършили със смърт, четири от тях са производствени. През 2010 година са регистрирани 190 трудови злополуки, с летален изход са били 8 произшествия. Девет са случаите, завършили с инвалидизация.

Съпоставка на данните за първите три месеца на 2011 и 2012 година потвърждава тенденцията. При 38 инцидента миналата година(с един смъртен случай), през тази те са 31. Като най-рисков за региона по икономически дейности се посочват добивът на полезни изкопаеми, което се обяснява с „Мини Марица-изток”. Най-голям дял от травматизма през 2011 г. в нашия регион традиционно генерират секторите „Добив на въглища” (около 16.49%), „Производство на въоръжение и боеприпаси” (15.96%), „Строителство на сгради” (5.85%).

Според експертите по здравословни и безопасни услония на труд в криза работодателите съкращават персонал, но работота обикновено е същата. Това води до свръхнатоварване, което е причина за трудови злополуки, което пък означава и по-големи разходи за обезщетения. Това би трябвало да накара работодателите да се замислят, че не е логично да не се инвестира в условята на труд, защото сме в криза. Инвестицията не винаги струва пари, необходоми са добра организация, провеждане на инструктаж и спазване на определени изисквания, част от които са общи, а други – различни, в зависимост от икономическата дейност.

Таня ИВАНОВА

*

социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн