Проверката в Мините е максимално обстойна

STZAGORA.NET
Проверката, която Областната дирекция “Инспекция по труда” направи в “Мини Марица-изток”, е максимално обстойна за времето, в което е направена, коментира Йордан Йорданов, началник на отдел “Административно, информационно и правно обслужване”. Участвали са 12 инспектори, като трима са от Главна дирекция “Инспекция по труда”, а предвид обема на работата и мащабите на компанията, ревизиите са продължили една седмица.

“За да спазим изискването да се направи спешна проверка, се наложи това да стане в най-студените и тежки за работа дни, когато възникнаха проблеми в Мините, имаше затруднения с достъпа до определени места. Срещнахме пълно съдействие от работниците и служителите, от отговорниците на съответните обекти. Но ние не можем да бъдем арбитър в спор между работодатели и синдикати, не това е нашата функция. Ние трябваше да установим има ли нарушения на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на трудовите правоотношения”, коментира за медията ни Йорданов по повод оценката на синдикатите, че проверката е била повърхностна. Дадени са предписания, там където са открити пропуски, а работодателят не ги е обжалвал в законния срок, което означава, че е съгласен с тях и ги приема.

Инспекторите проследяват и дали са доставени лични предпазни средства и работно облекло и дали те отговарят на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, но не могат да се произнасят по целесъобразността на обществената поръчка за доставката им. Според инспектор Йорданов, важно е дрехите и обувките да са качествени, тъй като става въпрос за специфични условия на работа.

Таня ИВАНОВА
-споделяне на връзка


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн