Липса на прозрачни процедури и незачитане на обществения интерес е заварило новото общинско ръководство в Стара Загора

STZAGORA.NET

“Знаете, че винаги в началото на всеки мандат основните въпроси, които се отправят, е дали са направени проверки и одити на това, което се е случвало в Общината в предишните 4 години. Ние не сме възлагали одит по подобие на предходното управление. Това, което направихме, е кметът и зам.-кметовте, всеки в своя ресор, да проверим това, което има като документация, като договори, като финансова дисциплина, и то да бъде анализирано. През последните няколко месеца ние се натъкнахме на някои неща, които ни притесняват и затова сметнахме, че веднага, щом като имаме пълната информация, трябва да уведомим обществеността, за да има пълна прозрачност по отношение на това, което имаме като наследство и това, което се е случвало в предходния мандат. Искам да благодаря на г-н Тихомир Томов, който многократно през последните години е подавал сигнали за някои от тези нарушения, за които ние считаме, че са извършени, и благодарение на неговата бдителност са установени голяма част от нещата, които ще бъдат представени днес пред вас.”

С тези думи кметът на Стара Загора Живко Тодоров откри днес срещата си с представители на медиите, на която изнесе данни и цитира документи, свързани неправомерни действия, извършени от предишното управление на общината. В срещата участваха и зам.-кметовете Йордан Николов, Иванка Сотирова и Янчо Калоянов, секретарят Цена Велкова и главният финансист Цанка Ганева.

1. Най-напред Живко Тодоров се спря на заповед на предишния кмет проф. Светлин Танчев, с която се взема еднолично решение за изплащане на фирмите, обслужващи градския транспорт, на близо 500 000 лева компенсации за пътуване на пенсионери и инвалиди с пенсия до 200 лева. Издадената за целта заповед с номер РД 25940 от 28.04.2009 г. е подписана от кмета проф.Танчев без решение на Общинския съвет по отношение на съдържанието й. Основанието на заповедта е решение № 198/26.06.2008 г. на Общински съвет – Стара Загора, което гласи: “Определя цената на билет на градския тролейбусен транспорт на 80 стотинки”.

“Очевидно е, че използваното основание няма абсолютно никаква връзка с размера на изплащаните компенсации към превозвачите от община Стара Загора. Т.е. имаме веднъж грешно основание на заповедта, което няма нищо общо с това решение на Общинския съвет. Второ, кметът няма такива правомощия с еднолична заповед да разпределя средства, които, още повече, не са и включени тогава в бюджета на община Стара Загора” – каза кметът.

Тихомир Томов

По темата взе отношение и общинският съветник Тихомир Томов, бивш зам.-кмет на общината в началото на предишния мандат. “Още в началото на 2009 г. ние направихме пресконференция, с която искахме да заострим вниманието на медиите към проблема с компенсациите за пенсионерските пътувания. Половин година събирахме документация и открихме, че това, което ни беше дала Община Стара Загора като информация, не отговаря на истината. Затова се принудих да уведомя Главния прокурор за казуса. Тогава излезе наяве протокол, с който превозвачите и Общината се договарят за всички условия и начина на превод на парите, което е трябвало да бъде решено от Общинския съвет на Стара Загора. В този протокол имаше нещо, което ме смути – че легитимациите от 1 лев трябва да се компенсират с 20 лева. А в заповед № 1006 тази сума беше 4 лева. Тогава разбрах, че има скрит документ, който се оказа заповед № 940, издадена по същото време – април месец, със задна дата, и тази заповед визираше точно тези суми от 20 лева. Разликата от двете заповеди беше 57 000 лева” – каза Тихомир Тодоров.

2. Кметът цитира докладна записка от инж.Митьо Славов, директор на дирекция към община Стара Загора: “Уважаеми проф.Танчев, предвид завишените критерии, които наложи новото ръководство на общинската администрация, и възникналия обществен натиск за осветяване на определени райони от територията на града след октомври 2007 г., считам, че не е целесъобразно допълнителните строително-монтажни работи (СМР) да се разделят технически и икономически от предмета на основния договор. Поради изложеното дотук ви предлагам допълнителните СМР, възникналите при експлоатацията на уличното осветление, да бъдат възложени на същия изпълнител, който е до момента.”

“Въз основа на тази докладна записка проф.Танчев сключва такова договаряне, като общата стойност на договора (№ 2379/26.11.2008 г.) за допълнителни строително-монтажни работи, който е сключен, е 4 788 000 лева” – каза Живко Тодоров. Извършено е договаряне без обявление, вместо с процедура. “Нашата претенция, това, което ние считаме, че трябва да се прави в подобни ситуации и при подобен обем на поръчката (почти 5 милиона лева) е, че е трябвало да се проведе открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП)”, заключи кметът.

3. Същата е била практиката по отношение и на още един договор – № 200/10.02.2009 г. – отново с докладна записка, със същото цитиране на “непредвидени обстоятелства”, които налагат “повишените изисквания на ръководството” и т.н. Има отново заявление от директора на същата дирекция и договаряне без обявление вместо открита поръчка, като стойността този път е до 12 милиона лева обем на допълнителните строително-монтажни работи по уличната мрежа в община Стара Загора.

“Смятаме, че подобна практика трябва да бъде прекратена. Когато става въпрос за публични средства, когато се надхвърлят допустимите по закон обеми, трябва да се провеждат винаги открити процедури и те да бъдат в интерес на хората, защото когато има открита процедура, има конкруренция, има състезание, има съответно и по-ниски цени и е защитен общественият интерес. А когато има договаряне, кой може да гарантира, че цените, които са дадени, са оптимални, и че е спазен общественият интерес? Това са нашите претенции към тези договори, които са сключени. Смятаме, че подобна практика не бива да бъде подкрепяна от ръководството на община Стара Загора”, каза Живко Тодоров.

4. По проекта на Община Стара Загора за подобряване на административното обслужване чрез “електронно правителство” средствата в размер на 1 990 296 лв. са изплатени предварително от общината с бюджетни пари. Тя е поискала разходите да бъдат одобрени от Управляващия орган на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), но от него са били верифицирани едва 1 126 227 лв. Останалите разходи, направени от община Стара Загора, не са признати. Става дума за 664 000 лв., към които се добавя и наложената санкция на общината от 200 000 лева. В обемистия доклад на Управляващия орган се казва, че има неща, които излизат извън договорената процедура и че не могат да бъдат верифицирани.

8-членният екип от служители на Общината, работили по проекта за “електронно правителство”, е получил около 35 000 лв. възнаграждения за труда си. 16 хил.лв. от тях не са признати от Управляващия орган като присъщи разходи и няма да бъдат възстановени, уточни главният финансист на Общината Цанка Ганева.

Електронните услуги не са действащи в предвидения пълен обем. Има предоставени само 50 лиценза за работа, при 349 служители в предишната администрация. Новото ръководство има освен това и други изисквания към работата на елекронната платформа.

Констатирани нередности има и в проекта “За децата на Стара Загора – с отговорност и любов”, съобщи общинското ръководство.

Кметът Живко Тодоров информира, че визираните договори и заповеди са предадени в Областната дирекция на МВР за извършване на съответните действия по удостоверяване на нарушенията. Предприети са и мерки спрямо служителите на общинската администрация, които имат отношение към тях. По думите му звеното “Инспекторат” в Община Стара Загора е преструктурирано, така че да може да действа без санкция от страна на кмета, както е било досега.
* * *
Втори поглед по темата:

Бившата кметска управа на Стара Загора с финансови нарушения за милиони

Еднолично кметско решение за компенсации от стотици хиляди левове, взето без решение на Общинския съвет, договаряне без открита процедура по ЗОП и докладна записка за отпускане на милиони заради “непредвидени обстоятелства” са част от финансовите нарушения, оставени в наследство от предходната кметска управа на настоящата.

Данните за неправомерни действия на старото общинско ръководство, начело с кмета проф.Светлин Танчев (мандат 2007-2011 г.), бяха огласени вчера на нарочен брифинг от сегашния кмет Живко Тодоров, в който участва целият му екип.

При извършени ресорни проверки на документация стана ясно, че със заповед от 28.04.2009 г. проф. Танчев еднолично, без решение на Общинския съвет, разпорежда за компенсации на пътуването на пенсионери и инвалиди на двете превозвачески фирми – “Автобусни превози” и “Тролейбусни превози”, да се изплатят 488 000 лева. Сигналът за тази нередност дойде още преди две години от общинския съветник от ПП “Нова сила” Тихомир Томов и той касае основно частното превозваческо дружество “Автобусни превози”, с обявилия се за консултант – кметът на Гълъбово Николай Тонев. Въпросното дружество по силата на въпросната заповед на бившия старозагорски кмет (без съответните правомощия) е получило сумата 432 000 лв. За съжаление сигналът на Томов е бил разследван от Старозагорската прокуратура, но без резултат, а понастоящем случаят е поет от Апелативна прокуратура – Пловдив.

Второто нарушение е с финансови измерения от 4 788 000 лв. Без обществена поръчка по ЗОП, а само въз основа на докладна от инж. Митьо Славов, който през предходните четири години беше директор на дирекция “Строителство и инвестиции”, парите са били отпуснати на частната фирма “Загора хит”, поддържаща уличното осветление. Като аргумент се сочи – “завишени критерии, които наложи ръководството на Общинска администрация и възникналия обществен натиск за осветяване на определени райони от територията на града…”. За подобно решение е необходимо провеждане на открита процедура по Закона за обществените поръчки, за да е спазен общественият интерес и да има конкуренция и по-ниски цени, категоричен беше вчера настоящият кмет Живко Тодоров.

Същата е била практиката и по отношение на още един договор. С докладна записка, за “непредвидени обстоятелства”, които налагат повишените изисквания на ръководството и т.н. (които в никакъв случай не могат да се тълкуват като непредвидени – природни бедствия и пр.), проф. Танчев договаря 12 милиона лева с частната фирма “Ес Би Ес”. И тук отново се акцентира на допълнителни СМР – ново строителство, основен ремонт, рехабилитация и реконструкция, текущ ремонт на улична мрежа, общински и републикански пътища и пр. на територията на Община Стара Загора. Договорът с “Ес Би Ес” е под Nо 200/10.02.2009 г.

“Над 700 000 лева няма да възстанови управляващият орган – ОП “Административен капацитет”, по проекта за подобряване на административното обслужване в Община Стара Загора, или т.нар. “електронно правителство”, съобщи още Живко Тодоров. Всички разходи по него на стойност 1 990 296 лева са изплатени с бюджетни пари предварително. От тях на Общината е възвърната за изпълнението му сумата от 1 126 227 лева. 200 000 лв. са наложени санкции на Общината. Близо 36 000 лева са били хонорарите на екипа от чиновници от Община Стара Загора (в това число и секретарки), от които 16 000 няма да бъдат възстановени.

Сегашният секретар на Общината Цена Велкова заяви, че електронните услуги не са действащи. Има предоставени само 50 лиценза за работа, при 349 служители в тогавашната администрация (всеки лиценз е работно място). “Електронната платформа не е направена дори да действа за деловодната система”, категорична е г-жа Велкова. Новото ръководство има и други претенции към работата на платформата.

С 238 000 лева Общината е “вътре”, разбирай старозагорските данъкоплатци, и по шумно рекламирания като най-изряден проект “За децата на Стара Загора – с отговорност и любов”.

Кметът Живко Тодоров информира, че документацията по направените вътрешни проучвания на някои от проектите, договорите и заповедите са предадени на Областна дирекция на МВР за извършване на съответните действия по удостоверяване на нарушенията. Предприети са мерки спрямо служители на Общинска администрация, които имат отношение към тях. При всички положения директорът на правната дирекция не си е свършил работата.

По думите му звено “Инспекторат” в Общината е преструктурирано, така че да може да действа без санкцията на кмета, както е било досега.

“През последните няколко месеца успяхме да се натъкнем на някои неща, които ни притесняват и затова сметнахме, че веднага щом имаме пълната информация, трябва да уведомим обществеността чрез медиите, за да има пълна прозрачност по отношение на това, което имаме като наследство, и това, което се е случвало по предходния мандат. Без значение е фактът, че проф. Светлин Танчев беше избран за кмет от ПП ГЕРБ. Това не ни прави по-малко задължени към хората да оповестяваме онова, което ни смущава през този мандат”, каза кметът Живко Тодоров. Той изказа благодарност на общинския съветник от “Нова сила” Тихомир Томов, който през предходния мандат многократно е подавал сигнали за някои от тези нарушения, които са извършени. И благодарение на неговата бдителност са установени голяма част от нарушенията.

Настоящият кмет е категоричен, че когато става дума за публични средства, подобна практика на волни или неволни нарушения трябва да бъде и ще бъде прекратена.

Екип на “Старозагорски новини”
Б.Р. Още по темата – в броя на “Старозагорски новини” в сряда.
-

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн