EVN България обезопаси над 340 стълба през 2011 г. с цел защита на птиците

STZAGORA.NET
Приключи първата фаза на общия проект на компанията с Българското дружество за защита на птиците

Монтирани защитни изолации на 344 стълба в Югоизточна България е равносметката на EVN България в края на първата фаза на проекта за защита на птиците, който дружеството провежда съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

През месец ноември 2011 г. приключи първата фаза на проекта, в резултат на който бяха монтирани защитни изолации на 74 стълба на територията на Клиентски енергоцентър (КЕЦ) Бургас-юг и на 270 стълба на територията на КЕЦ Елхово, или общо 344 стълба. В края на годината се проведе експертна среща между представители на EVN България и БДЗП за обсъждане на втората фаза на проекта, която ще обхване монтиране на допълнителен брой изолации в периода 2012-2013 г.

EVN България сътрудничи на БДЗП по проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”, финансиран от програма LIFE + на Европейския съюз. Целта на проекта е да се намали директното унищожаване на защитените видове птици в 10 зони Натура 2000, най-важните от които са в общините Свиленград, Тополовград, Елхово, Болярово, Сливен и Пазарджик.

В рамките на проекта се потвърди, че на територията на Югоизточна България гнездят общо 20 двойки царски орли и всички те са на лицензионната територия на EVN България Електроразпределение.

През 2010 г. съвместно с БДЗП бяха идентифицирани най-рисковите електропроводи около гнездата на тези птици на територията на КЕЦ Елхово и КЕЦ Бургас Юг, които е необходимо да бъдат обезопасени чрез поставяне на специални предпазни покрития върху изолаторите и проводниците на стълбовете.

В рамките на общото сътрудничество, през юли месец 2011 г. EVN България и БДЗП подписаха Меморандум за сътрудничество и разбирателство. Документът определя сферите на сътрудничество между двете организации за защита и опазване на защитени видове птици от рискове, свързани с електроразпределителната мрежа в Югоизточна България.

EVN България и БДЗП работят заедно и по още един проект по програма LIFE+. Той се казва „Живот за Бургаските езера” и има за фокус намаляване на директното унищожаване на защитени видове в района на Бургаските влажни зони (Атанасовско езеро, Бургаско езеро и комплекс Мандра-Пода).
-

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн