Прокуратурата остави без последствия констатирани липси и задължения за над 150 хиляди лева на Областната управа в предишния мандат

STZAGORA.NET

Йордан Николов

Върховната касационна прокуратура не уважи жалбата на областния управител Йордан Николов срещу Постановлението на Апелативна прокуратура Пловдив за потвърждаване на отказа на Окръжна прокуратура Стара Загора да се образува досъдебно производство по прокурорска преписка относно натрупаните задължения към община Стара Загора за неплатени данъци и такси на Областната администрация в Стара Загора в периода 2005-2009 г. (Става дума за предишния мандат с областен управител Мария Нейкова – бел. на STZAGORA.NET)

Прокурорска преписка № 5423/2010 г. е образувана от Районна прокуратура Стара Загора по повод публикация в бр. 209/28.10.2010 г. във в-к „Старозагорски новини” със заглавие „Над 100 000 лв. борчове е натрупала областна управа – Стара Загора”. След извършена предварителна проверка преписката е изпратена по компетентност на Окръжна прокуратура Стара Загора. С Постановление от 25.03.2011 г. Окръжна прокуратура Стара Загора отказва да образува досъдебно производство по горепосочената прокурорска преписка.

Областният управител Йордан Николов обжалва постановлението пред Апелативна прокуратура Пловдив, която без да изложи каквито и да е мотиви, излиза с Постановление № 1728/2011 г. от 04.07.2011 г., с което потвърждава постановлението на Окръжна прокуратура Стара Загора за отказ да се образува досъдебно производство. Постановлението е обжалвано пред Върховна касационна прокуратура София.

Областният управител е уведомен с писмо от 10.10.2011 г., а не с акт, от прокурор във ВКП София, че не са налице данни за отмяна или изменение на атакуваното постановление и жалбата се оставя без уважение.

Справката показва, че за периода от 2005 г. до 2009 г. Областна администрация Стара Загора е натрупала общо неплатени задължения към Община Стара Загора за данъци и такси в размер на 48 988 лв.

Наскоро Окръжната прокуратура в Стара Загора не уважи друга жалба на областния управител Йордан Николов – против постановление на Районната прокуратура в Казанлък от 06.07.2011 г., за отказ да се образува досъдебно производство във връзка с липси на движими вещи държавна собственост на стойност 109 624,10 лв., констатирани при инвентаризация на Административно-битова сграда „Бузлуджа” и Дом-паметник „Бузлуджа”.

С това общата сума за констатирани липси и задължения, оставена без последствие от подчинените на главния прокурор Борис Велчев, надхвърля 150 000 лв.

В началото на седмицата в доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за проверките, извършени от ведомството през третото тримесечие на 2011 г. се посочва, че са констатирани 42 допуснати нарушения в периода 2005–2008 г. от Областната администрация в Стара Загора. Според АДФИ проверката показва, че не е спазвано прилагането на правилника към Закона за държавната собственост. Нарушенията са свързани със замяна на държавни имоти за друга собственост на частни фирми, както и продажба на военни държавни имоти през 2009 г. Съставени са 9 акта, а други 33 не са написани заради изтичане на давностния срок.
-

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн