Не било ясно откъде са изследваните руднични проби за насипи

STZAGORA.NET

Депутатът от ГЕРБ Живко Тодоров (в средата) представи писмото на ректора на УАСГ доц.Денев, до шефа на АПИ, а Недялко Недялков (вдясно) показа проба от насипвания материал на Лот 2 на магистрала “Тракия”, взета от самия него от мястото на строителството.

Изследваните от преподаватели от УАСГ-София проби от сгуроотвала на рудник “Миньор” , доставени от депутата Димчо Михалевски, били оформени като частна “услуга по фактура”, става ясно от писмо на ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия до председателя на Управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура” Сергей Михалев, предоставено ни днес от депутата от ГЕРБ Живко Тодоров.

Предметът на изследването е бил да се даде заключение от експертите за “целесъобразността от използване на материал от сгуроотвала за изпълнение на насипи в пътното строителство”.  В заданието не било упоменато, че представеният материал е взет от строителството на Лот 2 на магистрала “Тракия”.

В експертното становище е възприето наименованието “материал от сгуроотвал и само в т.2.1 като езикова грешка е използвано “сгуропепелина”. “Понятията сгурия, сгуропепел, пепел и пепелина не са използвани”, се казва в писмото.

В изследвания материал имало 7-10% органично съдържание, което било показателно,че той не е преминал термична обработка и не е отпадък от горивен процес.

“Не можем да отхвърлим вероятността от избирателно вземане на пробите от силно замърсени участъци и същите да не са представителни за кариерата, откъдето са доставени почвите за насипите в АМ “Тракия”. нямаме основание да твърдим, че наличните органични съставки в почвите (компонентата от въглищни частици и въглищен прах) ще предизвикат бъдещи компрометиращи деформации на строителните насипи, ако бъдат вградени в тях”, сочи в писмото си доц.Денев.

-

споделяне на връзка

Напишете коментар


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн