Стартираха контролни измервания на въздуха в Казанлък

STZAGORA.NET
Мобилна станция на Регионална лаборатория-Стара Загора започна контролни измервания на качеството на въздуха в Казанлък, съобщиха от Пресцентъра на РИОСВ. Станцията е разположена в централната част на града и измерва концентрациите на 8 показателя – серен диоксид, азотен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици, въглероден оксид, сероводород, метанови и неметанови въглеводороди.

Контролът ще се провежда ежемесечно. Общо през 52 денонощия на 2011 година мобилната автоматична станция ще следи нивата на замърсителите във въздуха на Казанлък.

Община Казанлък е една от седемте на територията, контролирана от Регионалната екоинспекция в Стара Загора, които изготвят собствена програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. В нея общинската администрация залага комплекс от мерки, с които ще се достигнат установените норми за вредни вещества във въздуха. Контролните измервания на качеството на въздуха дават възможност да се прецени ефективността на заложени и осъществените дейностти.

През миналата година подобни контролни измервания на качеството на въздуха се проведоха също в рамките на 52 денонощия на територията на община Раднево.
-

социално споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн