Пречиствателната станция на Стара Загора ще заработи през януари?

Приключваме 2010 година без работеща пречиствателна станция за отпадните води на Стара Загора, стана ясно днес. Предпоследният срок за пуска на съоръжението беше на 30 ноември, но после се заговори за края на годината. Зам.-кметът по строителството проф. Димитър Динев заяви за медията ни, че общинската администрация е свършила навреме всичките си задължения – нанесла е допълнителни корекции към строителното разрешително, дори ОбС предварително е прехвърлил обекта за експлоатация на ВиК-дружеството. Окончателното решаване на проблема било в ръцете на оперативното ръководство на програма ИСПА и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От София информираха, че станцията е напълно готова и в момента се извършват 72-часовите проби. Техническите задачи били изпълнени, включително когенератора, от който ще се захранва съоръжението. Предстояло оформянето на цялостната документация и приемането на станцията от държавна комисия. Най-вероятно въвеждането в експлоатация щяло да стане в средата на януари.

Първата копка на пречиствателната станция на Стара Загора беше направена през май 2005 година от министърa на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски в присъствието на Рууд ван Енк – ръководител “Програма ФАР и ИСПА”. Съоръжението в Стара Загора вървеше в пакет с тези в Димитровград и Хасково, а общата цена за изграждането им беше 19 554 075 евро. Договорите включваха проектирането, строителството и предаването на напълно завършените обекти, в това число и оборудване за пречистване на водите от азотно-фосфорни примеси. Пусковите срокове бяха юли 2007 година.

След тригодишно закъснение старозагорци се надяват, че през януари съоръжението най-после ще заработи. Според проекта обработването на отпадните води е на принципа на биологически цикъл. В началото е механичното стъпало, следва биологичното, след това – улавяне на метана, който чрез когенератора ще се използва за вторично производство на електроенергия. Обезводнената и обезмирисена утайка ще се пресова и ще се превръща в тор с изключително добри качества. Целият процес е напълно автоматизиран и за обслужването на съоръжението от “ВиК” – Стара Загора, ще са необходими двайсетина души.

Емил НИКОЛОВ
-

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн