За трети път: Руски професор ни предлага завод за преработка на отпадъци

Ново представяне на проект за завод за преработка на твърди битови отпадъци направи в края на седмицата в залата на Търговско-промишлената палата в Стара Загора руският професор от български произход Рейнолд Йовчев.

Схема на преработвателния цикъл. Снимка ekozora.com

Професорът бе придружен от сина си Михаил Йовчев, директор на департамент в московската финансова компания “Аврора”.
“До последно очаквахме да дойде представител на Общината, но както виждате, такъв няма”, бяха думите на Михаил Йовчев, който съобщи, че проектът на баща му е бил готов още през 2005 година, но за съжаление тогавашният кмет на Стара Загора д-р Евгений Желев не му обърнал никакво внимание.

“Фактът, че в Общината не е получено официално писмо с покана за присъствие, говори за неуважение към институцията, която представлявам.” Това бе коментарът, който ресорният зам.-кмет на Стара Загора Белчо Белчев направи пред “Старозагорски новини”.

Втора презентация на същия проект е направена в града на липите през 2008 година, но според сина на известния в Русия професор и доктор на геоложките науки и тогава реакцията на общинското ръководство е била същата.

Проектът на проф. Йовчев е основан на пиролизата на твърдите битови отпадъци. В специален термохимичен реактор те ще се разлагат при температура от около 1650 градуса, при което ще се отделя минимално количество вредни за околната среда вещества. Ще се отделя и екологичночиста твърда шлака, която впоследствие ще може да се употребява в строителството. Като продукт на пиролизата ще се отделя и водна пара, която може да служи за производство на електроенергия и битово отопление, както и за захранване на различни оранжерии. Според автора на проекта, разработен в два варианта – за град от 70 000 и 150 000 жители, такъв завод ще може да се изплати за 3 години, като след това ще премине изцяло във владение на общинската администрация и ще й носи печалба.

“Стойността на тон преработени отпадъци ще бъде три пъти по-ниска от печалбата”, прогласи Михаил Йовчев в отговор на въпроса на наш репортер. Той обаче не се ангажира с конкретен отговор относно тази стойност, но съобщи, че три години след построяването на такъв завод пенсионерите от града на липите ще могат да бъдат освободени от прословутата “такса смет”.

“Като генерален изпълнител на проекта, за неговата реализация мога да ви предложа руската енергостроителна фирма “Е4″ и мога да я доведа в Стара Загора”, бе категоричен Михаил Йовчев и спомена, че 17-те милиона евро, нужни за построяването на завода, могат да бъдат намерени в рамките на публично-частното партньорство.

В настоящия момент подобни пиролизни генератори действат в САЩ, Израел и Германия. В Русия такъв има близо до нижгородския град Рибинск. В Германия такива генератори произвежда фирмата “Сименс”, но стойността им, според авторите на проекта, е около три пъти по-висока от тази на руските. Проф. Рейнолд Йовчев обаче не можа да скрие, че в света все още не е построен изцяло завод по неговия проект.

Справка в Интернет показа, че с изграждането на такива инсталации в страната ни се занимава варненската фирма ЕКО ЗОРА, на чийто сайт има показан идеен проект, тъждествен с този на проф. Йовчев. Специалистът от тази фирма Георги Георгиев съобщи пред наш репортер, че на територията на Стара Загора вече действа такъв пиролизен генератор, захранван най-вече с отпадъчни автомобилни гуми. Той добави също, че ЕКО ЗОРА е готова да реализира и цялостен проект, стига такъв да й бъде възложен.

Мира ГАБРОВСКА
-

spodelime.com


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн