Включиха камерите на полигон “Змейово”

ЗАМ.-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: ПОЛИГОНЪТ НЕ ОБГАЗЯВА,  В СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ НЕ СЕ УТИЛИЗИРАТ БОЕПРИПАСИ

“Змейово” вече е най-откритото и най-прозрачно поделение в Българската армия, след като от днес две камери следят онлайн в сайта на Министерството на отбраната изпитанията на него, а скоро ще бъдат включени и още няколко. Има и космически мониторинг на обгазяванията в региона. Стара Загора не се обгазява оттук, нито пък в Старозагорска област се утилизират стари боеприпаси, категоричен беше зам.-министърът на отбраната Валентин Радев при днешното си посещение на полигона, за да даде публичност на предприетите от МО мерки в отговор на тревогите на старозагорци.

Отляво надясно: Валентин Радев, областният управител Йордан Николов и кметът на Стара Загора проф.Светлин Танчев

-

Търговски фирми, които внасят или изнасят спецпродукция, го ползват за проверка годността на партидите, обясни зам.-министър Радев. Имало 148 договора с тях. Това обаче съставлявало само 18% от дейността на полигона.

“В България утилизацията на свалени от въоръжение боеприпаси се върши от фирми, спечелили в края на 2008 г. лот N1 за утилизацията на 14 800 тона оръжия, който още не е приключен. Частни фирми внасят и от чужбина, а постъпленията от това не са излишни на България. Но въпросът е не къде, а как се извършва тази утилизация и дали тя е напълно екосъобразна”, уточни зам.-министърът. Общата цел била да не се допуска замърсяване на въздуха от несанкционирано изгаряне на взривни вещества. За утилизация се били събрали и нови 11 хил. тона стари боеприпаси.

На трибуната – началникът на Щаба по осигуряването и поддръжката генерал-майор Бойко Рабаджийски; вдясно – началникът на ЦАТИП “Змейово” полк.Сергей Марков

-

Началникът на ЦАТИП полк. Сергей Марков повдигна завесата от отдавна коментирания в региона въпрос за това, колко подстанции има на територията на полигона и колко ток харчи “Змейово”, тъй като съмнението винаги е било поставяно върху въпроса дали не се използва токът за термоплазмено унищожаване на взривни вещества. 2 линии по 20 киловолта влизали в полигона, имало две подстанции, от които след това с 12 трансформатора напрежението се сваляло до 220 волта. Консумацията на ток била 12-15 000 лева през зимата и 7-8000 лева през лятото.

В срещата участваха граждани, неправителствени организации и медии.

-

Но остава проблемът, че 120-километровата периферия на полигона е невъзможно да се контролира строго със сегашната охрана от 76 души, пък било тя и мобилна. Тъй като поставената навремето ограда от бодлива тел на места е компрометирана. Което означава, че всеки може да влезе на територията на “Змейово” и да върши каквото му е угодно, особено в далечните му западни части.

На екрани в залата участниците в срещата наблюдаваха онлайн изпитания на снаряди за 152-мм гаубица.

Онлайн картина от камера 1 от преди малко.

Регламент за гражданския мониторинг на полигон „Змейово”:

Във връзка с постигнатото споразумение между Министерството на отбраната и областния управител на Стара Загора Йордан Николов за осъществяване на 24-часов мониторинг върху дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон “Змейово” гражданите, които желаят да участват в него, следва да знаят и спазват следния регламент:1. При посещение в полигона да се спазва установеният вътрешен ред.2. При всяко посещение всички лица от групата да се инструктират срещу подпис по мерките за безопасност.3. Съставът (броят) на участниците в групата да се конкретизира за всяко отделно посещение с цел осигуряване безопасността й. Групата ще бъде съпровождана от представител на ЦАТИП и служба „Военна полиция”.

4. Във връзка със спазването на Закона за защита на класифицираната информация, Търговския закон и Закона за защита на производителя и с оглед целите на мониторинга, групата ще наблюдава процесите по изпитанията без достъп до производствените и техническите данни на изделията и апаратурите.

5. При всеки мониторинг се изготвя протокол в два екземпляра с подписите на ръководителя на групата, представителя на ЦАТИП и представителя на служба „Военна полиция”.

6. Влизането и излизането в и от района на ЦАТИП става през централния контролно-пропускателен пункт.

7. Транспортът се осигурява от групата за граждански мониторинг, съобразен с броя на хората в нея и придружаващите ги длъжностни лица.


Онлайн картина от камера №2 от преди малко


Страницата с космическия мониторинг на района на полигона и Стара Загора.


Страницата с космическия мониторинг на Стара Загора и региона (вариант).

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн